ART THESIS EXHIBITION 2017 (จัดแสดงชั้นสอง)

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชมนิทรรศการวิทยานิพนธ์ ART THESIS EXHIBITION 2017

จัดแสดงระหว่างวันที่ 9 – 14 พฤษภาคม 2560

ณ ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

X