กิจกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ขอเชิญชวนน้องๆ อายุระหว่าง 3 – 10 ปี มาร่วมกิจกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติฯ

 

ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.

 

ณ ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่ https://bit.ly/2U1yBSz

 

ติดต่อสอบถามได้ ที่ 022093761 ในวันและเวลาราชการ

 

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

 

  

 

  

 X