กำหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่” (ชนช้างกราฟิกปีที่ 6) วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ณ ชั้น 1 ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

กำหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่”
(ชนช้างกราฟิกปีที่ 6)
วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563
(ลงทะเบียนตั้งแต่ 08.30 น.)
ณ ชั้น 1 ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ทั้งนี้ช่วงบ่ายจะแนะนำหลักเกณฑ์เพื่อลงพื้นที่ในสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบร่วมกับตัวแทนชุมชนทั้ง 5 แห่งในจังหวัดนครราชสีมา


X