ขอเชิญชม นิทรรศการ “จินตภาพทวารบาลวัดหลวง” โดย ผศ. เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2563 ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

นิทรรศการแสดงผลงานที่ผสานศิลปะไทยกับศิลปะร่วมสมัยขึ้น โดยใช้ภาพพิมพ์ จิตรกรรม และสื่อผสม เป็นสื่อให้ผู้ชมได้หันกลับมามองความงามของศิลปะไทยอีกครั้ง
“จินตภาพทวารบาลวัดหลวง” (Imagnary Dvarapalas of Royal Temples) เนื้อหาของผลงานในครั้งนี้มุ่งย้ำการแสดงคุณค่าของความเคารพในภาระหน้าที่ที่ได้รับ การตระหนักถึงความศรัทธา ความเชื่อ ทำดีได้ดี ตามคติศาสนา ซึ่งปกติถูกสะท้อนออกมาให้รับรู้จากผลงานประเภทต่างๆ ที่ถูกจัดสร้างขึ้นภายในวัด ไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมฝาผนังทั้งภายในภายนอกหรือโดยรอบ โบสถ์ วิหาร รวมถึงบานประตู หน้าต่าง และงานประติมากรรมที่ใช้ประกอบกับราวบันไดพญานาค ฯลฯ เฉพาะในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ ได้ให้ความสำคัญต่อทวารบาล ซึ่งมีรูปลักษณ์เป็นผู้ปกป้องดูแลรักษาพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ รูปผู้พิทักษ์เหล่านี้สถิตอยู่บนบานประตูทางเข้าออกของผนังกำแพงทางเข้าสู่ ศาสนสถาน โบสถ์ วิหาร เจดีย์ สถูป เพื่อการปกป้องคุ้มครองสถานที่และศสนิกชนจากการลุกล้ำของสิ่งอวมงคล
เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์
.
นิทรรศการ “จินตภาพทวารบาลวัดหลวง”
โดย ผศ. เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์
จัดแสดงระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2563
ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


X