ทลายกำแพงศิลป์: Breakin’ the Walls

พิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ “ทลายกำแพงศิลป์: Breakin’ the Walls”

18 มีนาคม 2561: ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน…แล้วพบกัน.

 X