ประกวดภาพยนตร์สั้นสารคดี…’ ร่วมสมัย

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการภาพยนตร์สั้นสารคดีและการประกวดภาพยนตร์สั้นสารคดี…’ ร่วมสมัย Doc Film ภายใต้แนวคิด “ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย”
ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2561 อบรมฟรี! เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร เงื่อนไขและวันอบรมได้ ที่goo.gl/WUDrjR หรือ www.ocac.go.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 209 – 3752 อีเมล์ ocacdocfilm@gmail.comX