ประกวดวาดภาพเยาวชน “วาดเส้น เล่นสี”

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อวดผลงานจากกิจกรรมประกวดวาดภาพเยาวชน “วาดเส้น เล่นสี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 64 พรรษา พร้อมจัดแสดง 64 ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากเยาวชนทั่วประเทศ ภายในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯX