ประมวลภาพ งานอบรม “วัยเกษียณเขียนสร้างงาน” (ครั้งที่ 4) ในหัวข้อ “สู่การเขียนโครงเรื่อง (Plot)” (ต่อ) โดย ดร.สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

#Rcac #ประมวลภาพ #บรรยากาศ

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

การจัดกิจกรรมอบรมครั้งที่ 4 โครงการ “วัยเกษียณเขียนสร้างงาน” ในหัวข้อ “สู่การเขียนโครงเรื่อง (Plot)” (ต่อ)

โดยมี ดร.สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ ผู้เขียนบทละคร พิภพหิมพานต์ ปลายจวัก นาคี เพลิงนาคา ฯลฯ

และอาจารย์อรสม สุทธิสาคร ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาและการเขียน เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมภายในห้อง และอบรมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นด้วย

 

การอบรมเพื่อมุ่งส่งเสริมให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 22 ท่านได้เรียนรู้กระบวนการคิดและเขียนโครงเรื่อง ตลอดจนได้ฝึกฝนและลงมือปฏิบัติทุกขั้นตอน พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากทีมวิทยากร ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#โครงการวัยเกษียณเขียนสร้างงาน #การเขียนโครงเรื่อง #กองทุนสนับสนุนศิลปะร่วมสมัย #สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #กระทรวงวัฒนธรรม

 

โครงการ “วัยเกษียณเขียนสร้างงาน” โดยการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยได้เปิดรับสมัครบุคคลตั้งแต่อายุ 55 ปี – 75 ปี เข้าร่วมอบรมการสร้างสรรค์งานเขียน ผ่านเฟซบุ๊กเพจ #วัยเกษียณเขียนสร้างงาน โดยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมทั้ง 22 ท่าน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 และกำหนดจัดการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 6 ครั้ง โดยมีพิธีเปิดการอบรมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์อรสม สุทธิสาคร ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาและการเขียนให้เกียรติเป็นวิทยากร

#Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

 X