วันจักรี 6 เมษายน เป็นวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1)

 

วันจักรี 6 เมษายน
เป็นวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาล ที่ 1)

ที่ทรงปราบดาภิเษก ขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2325

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #กระทรวงวัฒนธรรม
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินX