สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญบุคคล องค์กร หรือหน่วยงาน เสนอรายชื่อศิลปินเพื่อประกาศยกย่องเป็นศิลปินศิลปาธร ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มกราคม 2564

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม
ขอเชิญบุคคล องค์กร หรือหน่วยงาน เสนอรายชื่อศิลปินเพื่อประกาศยกย่องเป็นศิลปินศิลปาธร ประจำปี พ.ศ. 2564
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มกราคม 2564
ดาว์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือคัดเลือกที่ www.ocac.go.th
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 209 3755


X