หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ปิดให้บริการในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องในวันมาฆบูชา

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ปิดให้บริการในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องในวันมาฆบูชา
และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564


X