หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน งดให้บริการ ตั้งแต่วันนี้ – 17 พฤษภาคม 2564

#ประกาศ
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน งดให้บริการ
ตั้งแต่วันนี้ – 17 พฤษภาคม 2564″
————————————————
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

#RCAC84 #RCACBKK #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยX