ขอเชิญชวนศิลปิน เยาวชน และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม “วาดหัวใจ ส่งแรงใจให้นักรบชุดขาว” เราจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน


ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนศิลปิน เยาวชน และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม “วาดหัวใจ ส่งแรงใจให้นักรบชุดขาว” เราจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน

• วาดหัวใจเพื่อส่งต่อกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โดยไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ แล้วถ่ายภาพหรือส่งไฟล์พร้อมระบุชื่อ-สกุล และเบอร์โทรศัพท์ ส่งมาทางกล่องข้อความ เฟซบุ๊กแฟนเพจ “ขัวศิลปะ”
• เราจะนำภาพหัวใจของท่านรวบรวมสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะประวัติศาสตร์ จากดวงใจศิลปินมอบเป็นกำลังใจแก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ หรือนักรบชุดขาว ให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน

“ขัวศิลปะ เชื่อมคน เชื่อมศิลปะ เชื่อมวัฒนธรรม”


ร่วมสร้างสรรค์เชียงรายสู่เมืองศิลปะในระดับสากลอย่างยั่งยืน
ติดต่อสอบถาม โทร. 053-166623 (เวลา 10.00 – 19.00 น. ทุกวัน)X