หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

บทสัมภาษณ์พิเศษ คุณชาย นครชัย 

 

(อดีตผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ปัจจุบัน อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม)

 

" เป็นที่น่ายินดียิ่งเมื่อทราบว่าประเทศไทยจะมีหอศิลป์แห่งใหม่นามว่า "หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน"

ซึ่งจะมีบทบาทในการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนที่สนใจ

เป็นสถานที่บ่มเพาะศิลปินรุ่นใหม่และเป็นแหล่งพบปะแลกเปลี่ยนศิลปะร่วมสมัยทุกแขนง  “

สถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรมซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งก็ตรงตามเป้าหมายที่บริเวณนี้จะเป็นหอศิลป์สำหรับคนรุ่นใหม่อยู่แล้วเลยให้เขาช่วยกันดูแนวทาง และรูปลักษณ์ว่าควรเป็นอย่างไร

 

ห้องจัดนิทรรศการ

ที่ออกแบบไว้จะเป็นลักษณะโล่งๆไม่ได้แบ่งแยกชัดเจนเพื่อรองรับกิจกรรมที่เสนอเข้ามา แล้วจึงเอามาปรับกับพื้นที่ ส่วนที่สามารถจัดแสดงงานได้มี 3 ชั้น ชั้นล่างเป็นห้องดูภาพยนตร์ส่วนอื่นๆจะเป็นห้องโล่ง คงต้องขอให้เวลามันเดินไปซักพักก่อนแล้วค่อยมาดู
ข้อผิดพลาดว่าจะปรับปรุงอะไรยังไง

ภาพการปรับปรุงซ่อมแซมและตกแต่งหอศิลป์ปี 2555

คุณชาย นครชัย

(อดีตผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ปัจจุบัน อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม)

 

กล่าวถึงรูปลักษณ์ของอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

รูปลักษณ์ภายนอกก็คงมีลักษณะเดิม เพราะรูปแบบของอาคารมีคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าคอยดูแลอยู่ เราจึงปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้ แม้แต่โทนสีเขาก็ให้ใช้สีเดิม โดยจะมีรายละเอียดระบุไว้ภายนอกอาคารต้องเป็นสีใด ส่วนภายในอาคารเราก็จะปรับปรุงให้ออกเป็นแนวร่วมสมัย

X