กิจกรรมเสวนาศิลปินศิลปาธร 2560

กิจกรรมเสวนาศิลปินศิลปาธร 2560

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมศิลปินศิลปาธรเสวนา Artist Talk ระหว่างวันที่ 9 – 17 กันยายน 2560 โดยศิลปินศิลปาธรแต่ละสาขาจะหมุนเวียนมาเสวนาถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน รายละเอียดกำหนดการดังแนบ

รางวัลศิลปาธรได้มอบเป็นครั้งที่ 9 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยให้ก้าวไปในเส้นทางอาชีพได้อย่างมั่นคงและมีกำลังใจในการสร้างสรรค์งานอย่างอิสระ โดยงานเหล่านั้นต้องเป็นผลงานศิลปะไทยที่นำมาประยุกต์ใช้ได้ร่วมสมัยได้อย่างยอดเยี่ยม ความพิเศษของรางวัลนี้คือจะมอบให้ศิลปินที่มีอายุระหว่าง 35-55 ปี เท่านั้น

ในปี 2560 ได้แบ่งรางวัลศิลปาธรออกเป็น 7 สาขา คือ สาขา ทัศนศิลป์ คือ คุณคามิน เลิศชัยประเสริฐ, สาขาสถาปัตยกรรม คุณอมตะ หลูไพบูลย์, สาขาวรรณศิลป์ ปราบดา หยุ่น รับรางวัลนี้, สาขาดนตรี คุณพงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, สาขาศิลปะการออกแบบ คุณกรกต อารมย์ดี, สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว คุณอุรุพงศ์ รักษาสัตย์ และ สาขาศิลปะการแสดง คุณสุวรรณดี จักราวรวุธ (ทำละครเวทีเรื่องมอม the musical และ การแสดงพระมหาชนก the phenomenal ที่ปอ ทฤษฏี ร่วมแสดง) ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปชม นิทรรศการของศิลปินศิลปาธร ทั้ง 7 ท่าน ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ชั้น 1 โซน D


กิจกรรมอื่นๆ