ขอเชิญชม การเสวนาออนไลน์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยผ่านระบบ Zoom ภายใต้โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำปี 2564 (ย้อนหลัง 4 ครั้ง)

ขอเชิญชม การเสวนาออนไลน์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยผ่านระบบ Zoom ภายใต้โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำปี 2564 (ย้อนหลัง 4 ครั้ง)

ขอเชิญชม การเสวนาออนไลน์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยผ่านระบบ Zoom

ภายใต้โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำปี 2564 ย้อนหลัง ดังนี้

– การเสวนาครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564

หัวข้อ “การสร้างหอศิลป์และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อชุมชน”

บรรยายโดย
นิมิตร พิพิธกุล – ศิลปินรางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง พ.ศ. 2550 และผู้ก่อตั้งเสมาลัย เสมาไทย จ.นครราชสีมา และ
ดร.วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร – ศิลปินผู้ก่อตั้งหอศิลป์ศาลเจ้า จ.นครปฐม


– การเสวนาครั้งที่ 2 วันที่ 19 เมษายน 2564

หัวข้อ “การบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัย”

บรรยายโดย อรรฆย์ ฟองสมุทร- ศิลปินรางวัลศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ (ภัณฑารักษ์) พ.ศ. 2561


– การเสวนาครั้งที่ 3 วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

หัวข้อ “การปรับตัวของหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ และพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมในวิกฤต COVID-19”

บรรยายโดย
ผศ.ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย และ อ.ดร.พธู คูศรีพิทักษ์ จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล


– การเสวนาครั้งที่ 4 วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

หัวข้อ “จากท้องถิ่นสู่สากล : ศิลปะร่วมสมัยไทยในเวทีนานาชาติ

บรรยายโดย
รศ.ดร.อภิรดี เกษมศุข – ภัณฑารักษ์ศาลาไทย นิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ Venice Biennale และ
ดร.วิภาช ภูริชานนท์ – ภัณฑารักษ์มหกรรมการแสดงศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Singapore Biennale และ Thailand Biennale


รับชมคลิปการเสวนาออนไลน์ฯ ทั้ง 4 ครั้งได้ผ่านช่องทางยูทูบของช่อง ‘RCAC หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน’ ในเพลย์ลิสต์ OCAC Regional Galleries 2021

หรือลิงก์ https://youtube.com/playlist?list=PLaQ0KrrhXIFonuztMf75EFiczpRnV0DkY

#RCACRegionalGalleries2021 #RCACFromHome #Museum #OnlineSeminar

#Rcacfromhome
#Rcacbkk #Rcac #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินกิจกรรมอื่นๆ