Facebook Logo

ประมวลภาพกิจกรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ รุ่นที่ 6 ยุค AI

ประมวลภาพกิจกรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ รุ่นที่ 6 ยุค AI

#Rcac #ประมวลภาพ #ภาพบรรยากาศ

ประมวลภาพกิจกรรม

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ รุ่นที่ 6 ยุค AI

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย ดร.อภิชาติ ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ OKMD ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ยุค Al โดยในครั้งนี้เป็นกิจกรรมครั้งที่ 1 ประกอบด้วย

กิจกรรมการอภิปรายในหัวข้อ “เมื่อยุค AI ใกล้เข้ามา: ความสัมพันธ์ระหว่าง AI กับงานเขียน” โดย นายทีปกร วุฒิพิทยามงคล นักเขียนสาย Non-Fiction, นายกิตติศักดิ์ คงคา นักเขียนสาย Fiction,นายวรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI,ดำเนินรายการโดย นายโตมร ศุขปรีชา ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้ OKMD

การแบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามประเภทงานเขียน 5 ประเภท ได้แก่ เรื่องสั้น วิทยากรโดย อนุสรณ์ ติปยานนท์ / ณพัฏน์ จิตตภินันท์กัณตา (ณพรรธย์)

นวนิยาย โดย วีรพร นิติประภา / กิตติศักดิ์ คงคา

กวีนิพนธ์ โดย เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์

สารคดี โดย วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง

และบทความ โดย จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพ และติดเครื่องมือเทคโนโลยียุคใหม่ เพื่อนำไปสู่การเป็นนักเขียนมืออาชีพยุค AI จำนวนทั้งสิ้น 34 คน และกำหนดจัดกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2567

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#Rcacbkk#Rcac84#84rcac#Ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ประมวลภาพกิจกรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ รุ่นที่ 6 ยุค AI

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
กิจกรรมอื่นๆ