ประมวลภาพพิธีเปิด นิทรรศการ “SUFFERING FRIDAY” ART MINI THESIS EXHIBITION โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรม วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการ 1 และ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ประมวลภาพพิธีเปิด นิทรรศการ “SUFFERING FRIDAY” ART MINI THESIS EXHIBITION โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรม วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการ 1 และ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#RCACPR

#ประมวลภาพกิจกรรม

พิธีเปิดนิทรรศการ ART MINI THESIS EXHIBITION “SUFFERING FRIDAY”

โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรม วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการ 1 และ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 3 – 12 พฤศจิกายน 2563

#sufferingfriday

#painting105

#RCACBKK #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#ratchadamnoencontemporaryartcenter


กิจกรรมอื่นๆ