Facebook Logo

ประมวลภาพ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการแสดงดนตรีพื้นถิ่น “การเดินทางของทะเลสาบโตบาสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา” ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ประมวลภาพ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการแสดงดนตรีพื้นถิ่น “การเดินทางของทะเลสาบโตบาสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา” ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#Rcac #ประมวลภาพ #ภาพบรรยากาศ

ประมวลภาพกิจกรรม

กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการแสดงดนตรีพื้นถิ่นไทย-อินโดนีเซีย ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการแสดงดนตรีพื้นถิ่น “การเดินทางของทะเลสาบโตบาสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา” โดยมีผู้ดำเนินรายการ ผศ. ดร.สุรศักดิ์ จำนงค์สาร อาจารย์ประจำภาควิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และอาจารย์ต้นตระกูล แก้วหย่อง อาจารย์ประจำสาขาดนตรีสมัยนิยม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และศิลปินวง ASIA7 ค่าย Gene Lab สังกัด GMM Music ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีพื้นบ้านอีสานและดนตรีไทยร่วมสมัย ได้มีการแนะนำและสาธิตเครื่องดนตรีพื้นถิ่นสุมาตราเหนือ จากคณะ Eta Margondang การแนะนำและสาธิตเครื่องดนตรีพื้นถิ่นไทย – อีสาน จากคณะคเณศวังหน้า สำนักการสังคีต กรมศิลปากร และการฝึกซ้อมการแสดง มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมชมงานเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ชั้น 3

ทั้งนี้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการแสดงดนตรีพื้นถิ่น “การเดินทางของทะเลสาบโตบาสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา” จัดระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ชั้น 3

*ยังมีจัดกิจกรรมพรุ่งนี้อีก 1 วัน พบกับ วันที่ 22 มิถุนายน 2567 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.30 น. การแสดงดนตรีพื้นถิ่น “การเดินทางของทะเลสาบโตบาสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา” • การแสดงดนตรีพื้นถิ่นสุมาตราเหนือ จากคณะ Eta Margondang • การแสดงดนตรีพื้นถิ่นไทย – อีสาน จากคณะคเณศวังหน้า สำนักการสังคีต กรมศิลปากร • การแสดงร่วม

  ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน **หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม** . Asean Cultural Center ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน https://www.facebook.com/aseanculturalcenter?mibextid=ZbWKwL

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน เบอร์โทรศัพท์: 02 224 4279 e-mail: [email protected]

#Rcacbkk#Rcac84#84rcac#Ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการแสดงดนตรีพื้นถิ่นไทย-อินโดนีเซีย ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
กิจกรรมอื่นๆ