ประมวลภาพ งานอบรม “วัยเกษียณเขียนสร้างงาน” (ครั้งที่ 3) โดย ดร. สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ ‘ครูกอล์ฟ’ วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564

ประมวลภาพ งานอบรม “วัยเกษียณเขียนสร้างงาน” (ครั้งที่ 3) โดย ดร. สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ ‘ครูกอล์ฟ’ วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564

#Rcac #ประมวลภาพ #บรรยากาศ

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564

เวลา 13.00 – 16.00 น.

การจัดกิจกรรมอบรมครั้งที่ 3 โครงการ “วัยเกษียณเขียนสร้างงาน” ในหัวข้อ “สู่การเขียนโครงเรื่อง (Plot)” โดยมี ดร.สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ ผู้เขียนบทละคร พิภพหิมพานต์ ปลายจวัก นาคี เพลิงนาคา ฯลฯ เป็นวิทยากร

บรรยากาศการอบรมมีความสนุกสนาน มีการบรรยายให้ความรู้เรื่ององค์ประกอบของบท แนวเรื่องของการเขียนบท แล้วให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำเสนอการเขียนโครงเรื่อง แนะนำ แลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างอบอุ่น อย่างน่าประทับใจ

การอบรมเพื่อมุ่งส่งเสริมให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 22 ท่านได้เรียนรู้กระบวนการคิดและเขียนโครงเรื่อง ตลอดจนได้ฝึกฝนและลงมือปฏิบัติทุกขั้นตอน พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากทีมวิทยากร

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#โครงการวัยเกษียณเขียนสร้างงาน

#การเขียนโครงเรื่อง

#กองทุนสนับสนุนศิลปะร่วมสมัย #สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #กระทรวงวัฒนธรรม

.

โครงการ “วัยเกษียณเขียนสร้างงาน”

โดยการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยได้เปิดรับสมัครบุคคลตั้งแต่อายุ 55 ปี – 75 ปี เข้าร่วมอบรมการสร้างสรรค์งานเขียน ผ่านเฟซบุ๊กเพจ #วัยเกษียณเขียนสร้างงาน โดยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมทั้ง 22 ท่าน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 และกำหนดจัดการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 6 ครั้ง โดยมีพิธีเปิดการอบรมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์อรสม สุทธิสาคร ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาและการเขียนให้เกียรติเป็นวิทยากร

ทั้งนี้กำหนดการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เข้าอบรม จะจัดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 เป็นต้นไป

ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ #วัยเกษียณเขียนสร้างงาน


กิจกรรมอื่นๆ