ประมวลภาพ งานอบรม “วัยเกษียณเขียนสร้างงาน” (ครั้งที่ 2) โดย ดร. สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ ‘ครูกอล์ฟ’ วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564

ประมวลภาพ งานอบรม “วัยเกษียณเขียนสร้างงาน” (ครั้งที่ 2) โดย ดร. สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ ‘ครูกอล์ฟ’ วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ได้สนับสนุนกิจกรรมการจัดอบรม โครงการ “วัยเกษียณเขียนสร้างงาน” (ครั้งที่ 2)

โดย ดร. สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ ‘ครูกอล์ฟ’ ผู้เขียนบทละคร พิภพหิมพานต์ ปลาย จวัก นาคี เพลิงนาคา ฯลฯ เป็นวิทยากรในการอบรมฯ

จะพาทั้ง 22 ท่านที่เข้าร่วมโครงการ ได้เรียนรู้กระบวนการคิด การเขียนโครงเรื่อง อย่างเป็นขั้นตอนและได้ลงมือทำด้วย….

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#โครงการวัยเกษียณเขียนสร้างงาน สนับสนุนโดย #กองทุนสนับสนุนศิลปะร่วมสมัย #สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #กระทรวงวัฒนธรรม


กิจกรรมอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031