Facebook Logo

ประมวลภาพ พิธีเปิดนิทรรศการ “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องปฏิบัติการ 1 และ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ประมวลภาพ พิธีเปิดนิทรรศการ “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องปฏิบัติการ 1 และ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#ประมวลภาพกิจกรรม #พิธีเปิด #นิทรรศการ #พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์

——————————————————

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น.

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” โดย กำพล พงษ์พิพัฒน์ (ศิลปินอิสระ)

โดยมี ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร เครือข่ายสภาวัฒนธรรมกรุงเทพ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน

ณ ห้องปฏิบัติการ 1 และ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

——————————————————

ทั้งนี้นิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 27 ธันวาคม 2563

ณ ห้องปฏิบัติการ 1 และ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

และสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วัน อังคาร ถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. (เว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


กิจกรรมอื่นๆ