ประมวลภาพ พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ “ชนช้างกราฟิก ปีที่ 6” ประจำปี 2564 วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ประมวลภาพ พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ “ชนช้างกราฟิก ปีที่ 6” ประจำปี 2564 วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ “ชนช้างกราฟิก ปีที่ 6” ประจำปี 2564

โดยได้รับเกียรติจาก นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยนางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) คณะกรรมการ และทีมนักศึกษาจาก ม. ต่างๆ เข้าร่วมงาน และการนำเสนอผลงานของทีมนักศึกษาต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่

ผศ. ศรีชนา เจริญเนตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

ดร. ขาม จาตุรงคกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

และ ดร. วีรพล เจียมวิสุทธิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ม.มหาสารคาม

เพื่อคัดเลือกทีมเข้ารอบ จำนวน 5 ทีม จาก 43 ทีมที่ร่วมส่งผลงาน โดยในปีนี้ทั้ง 5 ทีม จะลงพื้นที่ชุมชน ใน จ. นครราชสีมา เพื่อออกแบบผลงานที่สามารถนำไปผลิตและใช้งานได้จริงในกิจการชุมชน

โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ “ชนช้างกราฟิก” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบเรขศิลป์ (Graphic Design) แก่นักออกแบบรุ่นใหม่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ แรงบันดาลใจ และแนวทางในการสร้างสรรค์งานออกแบบโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษาวิถีชีวิต อัตลักษณ์ สินค้าและบริการของชุมชน โดยมีนักออกแบบมืออาชีพ คนในชุมชน ร่วมกันวางแผน ให้คำปรึกษา และออกแบบพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน

ส่งเสริมการสร้างรายได้ และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารโครงการฯ ได้ที่

Facebook Fanpage สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ ชนช้างกราฟิก

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 092-951-8234 หรือ 02-2093763

#ชนช้างกราฟิก#ชนช้างกราฟิกปีที่6

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#Rcacbkk#rcac84#84rcac#ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


กิจกรรมอื่นๆ