ภาพบรรยากาศ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิกปีที่ 6) โดยผ่านระบบออนไลน์ โดยปรับรูปแบบเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 9 – 10 มกราคม 2564 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิกปีที่ 6) โดยผ่านระบบออนไลน์ โดยปรับรูปแบบเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 9 – 10 มกราคม 2564 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#Rcac #ภาพบรรยากาศ

เมื่อวันที่ 9 – 10 มกราคม 2564 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิกปีที่ 6) โดยผ่านระบบออนไลน์ Google meet โดยปรับรูปแบบเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ภาพบรรยากาศ วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิกปีที่ 6) โดยผ่านระบบออนไลน์ Google meet โดยปรับรูปแบบเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

โดยแบ่งการบรรยาย ออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงเช้าการบรรยายเรื่องการออกแบบอัตลักษณ์เพื่อชุมชน และการถอดแบบกราฟิกชนิด Vector

โดย ผศ.ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลย์ศิริ

โดยให้ผู้ร่วมรายการแบ่งเป็น 3 ที่

จังหวัดกรุงเทพ นครราชสีมา และสงขลา

ช่วงบ่ายการบรรยาย เรื่องการนำอัตลักษณ์ชุมชนมาใช้ในการสร้างแบรนด์ โลโก้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

โดยอาจารย์สุวพัชร โสวภาค

โดยให้ผู้ร่วมรายการแบ่งเป็น 3 ที่

จังหวัดกรุงเทพ นครราชสีมา และสงขลา

#ภาพบรรยากาศ

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิกปีที่ 6)
โดยมีนางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) เข้าร่วมฟังการอบรม

โดยมี ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ ผศ.ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลย์ศิริ
และ อาจารย์สุวพัชร โสวภาค ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะด้านการออกแบบแก่ผู้เข้าแข่งขัน
มีการถ่ายทอดสด การบรรยายเรื่องการออกแบบ เอกสารและแนะนำชุมชนป้ายบอกเส้นทางท่องเที่ยวและสื่อประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้โครงการได้ปรับรูปแบบการอบรมให้เป็นแบบ New normal แบ่งเป็น 3 ที่ จังหวัดกรุงเทพ นครราชสีมา และสงขลา ผ่านระบบออนไลน์ Google meet
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

สามารถชมย้อนหลัง ติดตามข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมทางเพจเฟซบุ๊ก ชนช้างกราฟิก

#ชนช้างกราฟิก #ชนช้างกราฟิกปีที่6 #การออกแบบ
#สศร #สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
#Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


กิจกรรมอื่นๆ