ภาพบรรยากาศ โครงการ ‘วัยเกษียณเขียนสร้างงาน’ ครั้งที่ 5 และ 6 พร้อมทั้งปิดโครงการในรูปแบบการอบรมออนไลน์ เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564

ภาพบรรยากาศ โครงการ ‘วัยเกษียณเขียนสร้างงาน’ ครั้งที่ 5 และ 6 พร้อมทั้งปิดโครงการในรูปแบบการอบรมออนไลน์ เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564

#Rcac #ประชาสัมพันธ์
#ปิดโครงการแล้ว

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564
“โครงการวัยเกษียณเขียนสร้างงาน” ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมอบรมผู้เข้าร่วมโครงการ ‘วัยเกษียณเขียนสร้างงาน’ ครั้งที่ 5 และ 6
พร้อมทั้งปิดโครงการในรูปแบบการอบรมออนไลน์ ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

โดยจัดแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้
เวลา 09.30 – 12.00 น. ได้รับเกียรติจากอาจารย์อรสม สุทธิสาคร ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ เป็นวิทยากร พิจารณาและคอมเม้นต์การบ้านสารคดีชีวิตของผู้เข้าอบรมทั้ง 22 ท่าน พร้อมบรรยายสรุปปัจจัยสำคัญในการเขียนสารคดีและความเรียง จากนั้นเป็นการสนทนากับผศ.ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุลที่ปรึกษาโครงการ
เวลา 13.00 – 15.30 น. กิจกรรม เสวนาออนไลน์ในหัวข้อ สร้างงานได้เพราะหัวใจไม่เกษียณ โดยได้รับเกียรติ วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายและเสวนาฯ ได้แก่ อาจารย์อรสม สุทธิสาคร ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ เสวนาในประเด็น พลังของภาษาในงานเขียน และไปรยา ผู้เขียนหนังสือ ‘ดัดจริตคิดพลอต’ เจ้าของพลอตเรื่องที่นำไปสร้างละครทางช่อง7 เช่น หลงเงาจันทร์ เก็บใจให้กันเพื่อวันของเรา ด้วยแรงแห่งรัก คุณชายรักเร่ คู่ซ่ารสแซบ กุหลาบเกราะเพชร และล่าสุด เพลิงปริศนา ร่วมเสวนาในประเด็น “ประสบการณ์ตรงจากคนเขียน และขายพลอตละคร” คุณสกลณัฏฐ์ เจริญวราวุฒิ ผู้ดูแลด้านสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเสวนาใน ประเด็น สนามออนไลน์อยู่ไหนบ้างดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล และคุณนฤเบศ สมฤทธิ์

ขอขอบคุณ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
และ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

ติดตาม “กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย” ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Website : www.ocac.go.th
#กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
#ศิลปะร่วมสมัย #กองทุนสศร
#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
#โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

ติดตาม โครงการ ‘วัยเกษียณเขียนสร้างงาน’

ทางเฟซบุ๊ก เพจ วัยเกษียณเขียนสร้างงาน

#Rcacfromhome #Rcacbkk #Rcac84 #84Rcac
#Ratchadamnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


กิจกรรมอื่นๆ