Facebook Logo

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

Rcac #วันนี้

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม


ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) รอบที่ 3 ทั้งภายใน ภายนอก
และบริเวณโดยรอบของอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพอนามัย และสร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าชมนิทรรศการ ผู้ใช้บริการทั่วไป และผู้มาติดต่อราชการ


ขณะนี้ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินอยู่ระหว่างปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2564
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ Covid-19

ขอให้ทุกท่านปลอดภัย และรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
จนกว่าเราจะได้พบกัน
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ด้วยความห่วงใยจากเรา #Rcac

#โควิด19 #โควิด19เราต้องรอด

Rcacbkk #Rcac84 #84Rcac #Ratchadamnoencontrmporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


กิจกรรมอื่นๆ