Facebook Logo

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

Rcac #วันนี้

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565


หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม


ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ทั้งภายใน ภายนอก และบริเวณโดยรอบของอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ได้แก่ ห้องออดิทอเรียม ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ห้องจัดแสดงนิทรรศการทั้งหมด ส่วนของสำนักงาน ฯลฯ ตามมาตรการฯ

เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพอนามัย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ามาใช้บริการทุกท่าน “บรรยากาศของการเสพศิลป์ เสริมสุข สร้างแรงบันดาลใจ และรับการถ่ายทอดองค์ความรู้” บรรยากาศที่คุณรอคอย นิทรรศการดีๆ

ที่น่าสนใจ ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่คุณชื่นชอบ และศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนแหล่งความรู้ของคุณ


เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพอนามัย และสร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าชมนิทรรศการ ผู้ใช้บริการทั่วไป และผู้มาติดต่อราชการ


ขอให้ทุกท่านโปรดรักษาสุขภาพ และปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด

ด้วยความห่วงใย จาก #Rcac

เปิดให้บริการตามปกติแล้ว ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ด้วยความห่วงใยจากเรา #Rcac

*เปิดให้บริการตามเวลาปกติ

ทุกวัน อังคาร – อาทิตย์

(หยุดวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เวลา 10.00 – 19.00 น.

#โควิด19 #โควิด19เราต้องรอด

#Rcacbkk #Rcac84 #84Rcac #Ratchadamnoencontrmporaryartcenter#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ภาพการดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินกิจกรรมอื่นๆ