หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

Rcac #วันนี้

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) รอบที่ 3 ทั้งภายใน ภายนอก
และบริเวณโดยรอบของอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพอนามัย และสร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าชมนิทรรศการ ผู้ใช้บริการทั่วไป และผู้มาติดต่อราชการ


ขอให้ทุกท่านโปรดรักษาสุขภาพ และปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด
ด้วยความห่วงใย จาก #Rcac


#โควิด19 #โควิด19เราต้องรอด

Rcacbkk #Rcac84 #84Rcac #Ratchadamnoencontrmporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


กิจกรรมอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031