Facebook Logo

ประมวลภาพกิจกรรม 10 ทีมนักออกแบบ “ชนช้างกราฟิก ปีที่ 9” เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ภายใต้หลักคิด “แวดล้อมคือ ตัวตน”

ประมวลภาพกิจกรรม 10 ทีมนักออกแบบ “ชนช้างกราฟิก ปีที่ 9” เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ภายใต้หลักคิด “แวดล้อมคือ ตัวตน”

#Rcac #ประมวลภาพ #ภาพบรรยากาศ

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 9.30 น.

นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ “ชนช้างกราฟิก9” รอบ 10 ทีม พร้อมด้วยนางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) นายสุทธิศักดิ์ กลิ่นแก้วณรงค์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

ร่วมรับฟังการบรรยายองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ และบันทึกเทปรายการ “ชนช้างกราฟิก ซีซั่น 9” จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบได้แก่ นายไพโรจน์ ธีระประภา ศิลปินศิลปาธร สาขาเรขศิลป์ ปี 2557 รองศาสตราจารย์ อาวิน อินทรังษี รองคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ อาจารย์สาขาวิชา ครีเอทีฟกราฟิก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นายวีรภัทร สุธรางกูร และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ นักออกแบบตัวอักษร อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร ซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมบรรยายให้ความรู้ต่างๆ

โดยในช่วงเช้าเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับจุดแข็งจุดอ่อนของกระบวนการสร้างสรรค์งานออกแบบ ของทั้ง 10 ทีม พร้อมด้วยเทคนิคการออกแบบแบรนด์ชุมชนและในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักคิด “แวดล้อมคือตัวตน”ปรัชญาพื้นฐานการออกแบบ

ณ ห้องออดิทอเรียม ชัั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

ติดตามได้ทาง สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#Rcacbkk#Rcac84#84rcac#Ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ประมวลภาพกิจกรรม

สศร.เปิดฤดูกาล ชนช้างกราฟิก ปีที่ 9 คัด 10 ทีมจากผู้สมัครทั่วประเทศเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
กิจกรรมอื่นๆ