นิทรรศการผลงานจากการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562

Uniting ASEAN through Art and Culture
Cultural Photography Contest 2019
6-30 August 2019
U-Gallery and Exhibition 5 (2nd Floor)
Ratchadamnoen Contemporary Art Center (RCAC)

 


 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยใจไทยอาเซียน
ผลงานจากการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562
6-30 สิงหาคม 2562
ณ U-Gallery และห้องนิทรรศการ 5
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินX