ขอเชิญเยาวชนคนรุ่นใหม่ (หญิง) อายุระหว่าง 13 – 20 ปี เข้าร่วมกอบรมเชิงปฏิบัติการและประกวดนางแบบผ้าไทยร่วมสมัย บนเวที OCAC: Young Art Model #2020 เปิดรับสมัครแล้ว!!! ตั้งแต่วันนี้ – 3 มกราคม 2564
OCAC: Young Art Model #2020
เปิดรับสมัครแล้ว!!! ตั้งแต่วันนี้ – 3 มกราคม 2564
ขอเชิญเยาวชนคนรุ่นใหม่ (หญิง)
อายุระหว่าง 13 – 20 ปี
เข้าร่วมกอบรมเชิงปฏิบัติการและประกวดนางแบบผ้าไทยร่วมสมัย บนเวที OCAC: Young Art Model #2020 ✨✨ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท✨✨
**คุณสมบัติ**
– เพศหญิงสัญชาติไทย
– อายุระหว่าง 13 – 20 ปี
– สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม.
– พร้อมที่จะเข้าอบรมด้วยตนเอง
ส่งใบสมัครพร้อมภาพถ่ายครึ่งตัวและเต็มตัว จำนวน 3-5 ภาพ และผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)
**ส่งได้ที่ : artmodelocac@gmail.com
**ดาวน์โหลดใบสมัครที่ : www.ocac.go.th
ผู้ผ่านการคัดเลือก 40 คนจะได้เข้ารับการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ และเข้าร่วมประกวดนางแบบผ้าไทยร่วมสมัย
ชิงรางวัล Top 10 : OCAC: Young Art Model #2020 พร้อมได้เป็นทูตผ้าไทยร่วมสมัย ในเวทีแฟชั่นระดับชาติ
*ติดต่อสอบถาม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โทร. 02-209-3757
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญบุคคล องค์กร หรือหน่วยงาน เสนอรายชื่อศิลปินเพื่อประกาศยกย่องเป็นศิลปินศิลปาธร ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มกราคม 2564
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม
ขอเชิญบุคคล องค์กร หรือหน่วยงาน เสนอรายชื่อศิลปินเพื่อประกาศยกย่องเป็นศิลปินศิลปาธร ประจำปี พ.ศ. 2564
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มกราคม 2564
ดาว์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือคัดเลือกที่ www.ocac.go.th
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 209 3755
ประกาศผล อนุมัติ 43โครงการที่ได้รับทุน ประจำปี 2564 จากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม
โดยกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
ประกาศโครงการที่ได้รับทุน ประจำปี 2564
จำนวน 43 โครงการอนุมัติ
“3 แนวทาง”
– แนวทางที่ 1 สร้างองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจฯ “26 โครงการ”
– แนวทางที่ 2 สร้างความร่วมมือเครือข่ายฯ “10 โครงการ”
– แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทย ในต่างประเทศฯ “7 โครงการ”
.
สามารสแกน QR CODE เพื่ออ่านรายละเอียดประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนฯ และสามารถคลิ๊ก ได้ที่ลิ้งก์นี้
#กองทุนส่งเสริสศิลปะร่วมสมัย
 #สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
#RCAC #RCACPR #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
แนวทางการปฏิบัติในการเข้าใช้บริการ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยความห่วงใยจากหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

แนวทางการปฏิบัติในการเข้าใช้บริการหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

(สำหรับบุคคลทั่วไป/ผู้เข้าชมงาน ผลงาน นิทรรศการ/ผู้มาติดต่อราชการ พื้นที่บริเวณชั้น 1 ห้องออดิทอเรียม ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องสมุด และสำนักงาน) โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ต้องใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า หรืออุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อ และใช้เจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ
  2. ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ ณ บริเวณทางเข้าด้านหน้า (เพียงประตูเดียว)

ไม่อนุญาต ให้ผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือเครื่องป้องกันการแพร่เชื้อ และผู้ที่มีอุณหภูมิที่ได้ผลจากเครื่องตรวจวัดเกิน 37.5 องศาเซลเซียส เข้าภายในหอศิลป์ฯ โดยเด็ดขาด

  1. ติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์การผ่านการตรวจฯ
  2. ลงทะเบียนการเข้าใช้บริการ ณ จุดลงทะเบียน ด้วยขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้

– สแกนคิวอาร์โค้ด ไทยชนะ ก่อนเข้าและหลังการเข้าหอศิลป์ฯ (กรณีไม่มีเครื่องมือสแกนให้

ลงลายมือชื่อ และเบอร์ติดต่อในสมุดที่ทางหอศิลป์ฯ จัดเตรียมไว้)

– ลงทะเบียนลายมือชื่อบันทึกในสมุดเยี่ยมชมหอศิลป์ฯ ณ จุดที่กำหนด

– กรณีต้องการเข้าชมศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ให้ลงทะเบียนหรือสแกน คิวอาร์โค้ด ไทยชนะ

ทั้งก่อนเข้า – ออกศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนอีกครั้งหนึ่ง จุดให้บริการ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3

  1. ศึกษาขั้นตอน แนวทางปฏิบัติการใช้หอศิลป์ฯ ก่อนเข้าใช้บริการ
  2. ปฏิบัติตามขั้นตอน Social Distancing และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร

มาตรการการเข้าใช้บริการห้องสมุด

– ต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และใช้เจลหรือแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนเข้าใช้งาน

– ลงลายมือชื่อ เข้า-ออก ทุกครั้งในการเข้าใช้บริการ

– จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ ไม่เกินครั้งละ 10 คน

– กำหนดจุดเว้นระยะที่นั่ง

ประมวลภาพ พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ “ชนช้างกราฟิก ปีที่ 6” ประจำปี 2564 วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ “ชนช้างกราฟิก ปีที่ 6” ประจำปี 2564
โดยได้รับเกียรติจาก นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยนางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) คณะกรรมการ และทีมนักศึกษาจาก ม. ต่างๆ เข้าร่วมงาน และการนำเสนอผลงานของทีมนักศึกษาต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่
ผศ. ศรีชนา เจริญเนตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
ดร. ขาม จาตุรงคกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
และ ดร. วีรพล เจียมวิสุทธิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ม.มหาสารคาม
เพื่อคัดเลือกทีมเข้ารอบ จำนวน 5 ทีม จาก 43 ทีมที่ร่วมส่งผลงาน โดยในปีนี้ทั้ง 5 ทีม จะลงพื้นที่ชุมชน ใน จ. นครราชสีมา เพื่อออกแบบผลงานที่สามารถนำไปผลิตและใช้งานได้จริงในกิจการชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ “ชนช้างกราฟิก” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบเรขศิลป์ (Graphic Design) แก่นักออกแบบรุ่นใหม่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ แรงบันดาลใจ และแนวทางในการสร้างสรรค์งานออกแบบโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษาวิถีชีวิต อัตลักษณ์ สินค้าและบริการของชุมชน โดยมีนักออกแบบมืออาชีพ คนในชุมชน ร่วมกันวางแผน ให้คำปรึกษา และออกแบบพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ส่งเสริมการสร้างรายได้ และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารโครงการฯ ได้ที่
Facebook Fanpage สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ ชนช้างกราฟิก
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 092-951-8234 หรือ 02-2093763
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ปิดให้บริการระหว่างวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2563 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ และวันหยุดชดเชยตามมติคณะรัฐมนตรีฯ และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 12 ธันวาคม 2563
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ปิดให้บริการระหว่างวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2563 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ และวันหยุดชดเชยตามมติคณะรัฐมนตรีฯ
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 12 ธันวาคม 2563
——————————————
ที่มาภาพประกอบ :
ศิลปิน เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์
ชื่อผลงาน Dvalapala, Wat Pho
เทคนิค Silkscreen
ขนาด 68 x 51 cm.
—————————————————
—————————————————
7 ธันวาคม 2563 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ควรมิควรสุดแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
7 ธันวาคม 2563
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ควรมิควรสุดแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
5 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(ในหลวงรัชกาลที่ 9)
ความสุขในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น
ความสุขเป็นเรื่องของการทำประโยชน์ให้เกิดขึ้น ซึ่งความสุขที่แท้จริงคือ การทำประโยชน์ให้ผู้อื่น มิใช่ทำให้ตนเองเพียงเท่านั้น ต้องสร้างประโยชน์กับคนอื่น เมื่อคนอื่นมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขด้วย โดยความสุขของผู้อื่น คือความสุขส่วนรวมนั่นเอง เราต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตน
5 ธันวาคม 2563
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

5 ธันวาคม 2563
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
#Rcacbkk #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ประมวลภาพ พิธีเปิดนิทรรศการ “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องปฏิบัติการ 1 และ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
——————————————————
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น.
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” โดย กำพล พงษ์พิพัฒน์ (ศิลปินอิสระ)
โดยมี ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร เครือข่ายสภาวัฒนธรรมกรุงเทพ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน
ณ ห้องปฏิบัติการ 1 และ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
——————————————————
ทั้งนี้นิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 27 ธันวาคม 2563
ณ ห้องปฏิบัติการ 1 และ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
และสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วัน อังคาร ถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. (เว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ปิดให้บริการในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ปิดให้บริการในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 6 ธันวาคม 2563
ขออภัยในความไม่สะดวก
—————————————————
#RCAC84 #RCACBKK #RCACPR #RatchadaumneonContemporaryArtCenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
—————————————————
ที่มาภาพประกอบ: www.pixabay.com

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ปิดให้บริการในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 6 ธันวาคม 2563
ขออภัยในความไม่สะดวก
—————————————————
#RCAC84 #RCACBKK #RCACPR #RatchadaumneonContemporaryArtCenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
—————————————————
ที่มาภาพประกอบ: www.pixabay.com

X