กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร สภาวัฒนธรรมบางขุนเทียน และ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญชม นิทรรศการจิตรกรรม “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” โดย กำพล พงษ์พิพัฒน์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 – 27 ธันวาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการ 1 และ 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร สภาวัฒนธรรมบางขุนเทียน และ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ขอเชิญชม
นิทรรศการจิตรกรรม “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์”
โดย กำพล พงษ์พิพัฒน์
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จัดแสดงภาพเขียน สีน้ำมัน ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในชุด “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์ จำนวน 50 ภาพ ผลงานของอาจารย์กำพล พงษ์พิพัฒน์ ศิลปินอิสระ ที่ได้รับรางวัลจากสถาบันระดับชาติหลายสถาบัน
จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 – 27 ธันวาคม 2563
ณ ห้องปฏิบัติการ 1 และ 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
*พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น.
โดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
เปิดให้บริการ
อังคาร – อาทิตย์
เวลา 10.00 – 19.00 น.
(ปิดทำการทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ขอความร่วมมือทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19
– สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าชมนิทรรศการ
– รักษาระยะห่างจากผู้เข้าชมท่านอื่นอย่างน้อย 1.5 เมตร
ติดต่อ – สอบถาม
โทรศัพท์ 0 2224 8030 ต่อ 202, 302, 315
โทรสาร 0 2224 8031
เว็ปไซต์ www.rcac84.com
อีเมล rcac.talk@gmail.com
Facebook/rcac84
Instagram @84rcac
ประมวลภาพ พิธีเปิดนิทรรศการ “จินตภาพทวารบาลวัดหลวง” วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
——————————————————-
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น.
นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิด นิทรรศการศิลปะ “จินตภาพทวารบาลวัดหลวง” โดยมี ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ศิลปินแห่งชาติ ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมภายในงาน ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
——————————————————-
ทั้งนี้นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2563
ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ
ตั้งแต่เวลา10.00 น.– 19.00 น.
(ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
หอธรรมพระบารมี ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะร่วมสมัย การวาดภาพลายเส้น สีน้ำ สื่อผสมและการออกแบบอักษร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  ในวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2563 ณ หอธรรมพระบารมี

หอธรรมพระบารมี ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชน ระดับ ม. 1 – 6 เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะร่วมสมัย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
<span;>โดยเยาวชนจะได้ฝึกฝนประสบการณ์เทคนิคการวาดภาพลายเส้น สีน้ำ สื่อผสมและการออกแบบอักษร โดยศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ บัญชา ศรีวงศ์ราช ชัชวาล รอดคลองตัน จินดา เนื่องจำนงค์ และภานุ สรวยสุวรรณ และการใช้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยศิลปินแห่งชาติ สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2563 ณ หอธรรมพระบารมี
กรุณาสมัครล่วงหน้าทาง
Facebook :www.facebook.com/barameeofart/
Line : barameeofart

 

ประมวลภาพ พิธีเปิดนิทรรศการ “อาเซียนลี้ลับ : ความเชื่อและสิ่งเหนือธรรมชาติ“ วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ กระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น.นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ กระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ “อาเซียนลี้ลับ : ความเชื่อและสิ่งเหนือธรรมชาติ“ โดยมี นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมภายในงานได้มีการเสวนาเรื่อง “อาเซียนลี้ลับ : ความเชื่ออาเซี่ยน”
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ราชบัณฑิตสาขาณาฏกรรม ดร.สุรัตน์ จงดา ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นายนิเวศ แววสมณะ ครูช่างศิลป์หัตถกรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน 3
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ทั้งนี้สามารถเข้าชมนิทรรศการฯได้ตั้งแต่
วันนี้จนถึง 30 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 – 17.00 น.
ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
(ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ขอขอบคุณ ข้อมูลและภาพ จากเฟซบุ๊ก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 3 – 4 จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันโครงการ ชนช้างกราฟิก ปี 6 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2563

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม
#เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี3-4 สาขาการออกแบบ สาขาเรขศิลป์ ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ นฤมิตศิลป์ ครุศิลป์ หรือสาขาอื่นๆ
จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันโครงการ ชนช้างกราฟิก ปี 6 จำนวน 5ทีม ทีมละ 2 คน ใน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ ตลอดทั้งโครงการมีการบันทึกเทปและเผยแพร่ในช่อง 34
อัมรินทร์ ทีวี สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2563

สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1TSnE0ChG5ygG4btAPPfEmOCv2HQL2rV9?usp=sharing

ส่งผลงานทางอีเมลได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 11 ธันวาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 092-951-8234 หรือ 02-2093763

 

 

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “อาเซียนลี้ลับ : ความเชื่อและสิ่งเหนือธรรมชาติ” วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ชั้น 3
ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กระทรวงวัฒนธรรม
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “อาเซียนลี้ลับ : ความเชื่อและสิ่งเหนือธรรมชาติ”
วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ชั้น 3
ห้ามพลาดกิจกรรมภายในงาน
– นิทรรศการ “อาเซียนลี้ลับ : ความเชื่อและสิ่งเหนือธรรมชาติ” ที่ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานกับประสบการณ์บ้านผีสิง
– การแสดงชุด “เขย่าขวัญอาเซียน” โดย คณะศิลปินคิดบวกสิปป์
– การเสวนา เรื่อง “อาเซียนลี้ลับ : ความเชื่อและสิ่งเหนือธรรมชาติ” โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ราชบัณฑิตสาขานาฏกรรม ราชบัณฑิตยสภา ดร. สุรัตน์ จงดา ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และนายนิเวศ แววสมณะ ครูช่างศิลปหัตถกรรม (เฉพาะวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563)
– กิจกรรม Workshop การแต่งหน้าแนวสยองขวัญ การทำขนมต้มแดง ขนมต้มขาว ขนมศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมต่างๆ และการประดิษฐ์ธุงใยแมงมุม เพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้าย
ด่วน!!! รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “การแต่งหน้าแนวสยองขวัญ” ในวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563 จำกัดเพียง 8 คน ต่อวันเท่านั้น!!!
สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 สามารถลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านลิงค์ด้านล่าง: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdnJjOQeUpXgA…/viewform
สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 สามารถลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านลิงค์ด้านล่าง: https://docs.google.com/…/18TGAq3Vjoq9eiZvd…/viewform
***หมายเหตุ :
1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี บริบูรณ์
2. หลังจากลงทะเบียนท่านจะได้รับ E-mail ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมกลับไปยัง E-mail ของท่าน ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
3. การจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ Facebook ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน
สอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน 02 224 4279
E-mail: aseanculturalcenter@gmail.com
ขอเชิญชม นิทรรศการ “จินตภาพทวารบาลวัดหลวง” โดย ผศ.เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2563 ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน *พิธีเปิดนิทรรศการ วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น.

#Rcac หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#ขอเชิญชม
นิทรรศการ “จินตภาพทวารบาลวัดหลวง”
โดย ผศ.เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์

จัดแสดงระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2563
ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

*พิธีเปิดนิทรรศการ
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น.

“IMAGINARY DVALAPALAS OF ROYAL TEMPLES”
By Chalermsak Radanachan

The exhibition will be displayed during
24th November – 30th December 2020
At 2nd Floor Ratchadamnoen Contemporary Art Center, Bangkok

*The Art Exhibition Opening held on Tuesday, December 1st, 2020 at 5.00 p.m.

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
เปิดให้เข้าชมฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
อังคาร – อาทิตย์
เวลา 10.00 – 19.00 น.
(ปิดทำการทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ขอความร่วมมือทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19
– สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าชมนิทรรศการ
– รักษาระยะห่างจากผู้เข้าชมท่านอื่นอย่างน้อย 1.5 เมตร

ติดต่อ – สอบถาม
โทรศัพท์ 0 2224 8030 ต่อ 202, 302, 315
โทรสาร 0 2224 8031

เว็ปไซต์ www.rcac84.com
อีเมล rcac.talk@gmail.com
Facebook :rcac84
IG : 84rcac

#ศิลปะร่วมสมัย #ภาพพิมพ์
#rcacbkk #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ปิดให้บริการระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2563 เนื่องในวันหยุดชดเชยตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ปิดให้บริการระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2563 เนื่องในวันหยุดชดเชยตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563
——————————————
ที่มาภาพประกอบ: จากส่วนหนึ่งของผลงาน จากศิลปิน (สาขาทัศนศิลป์) ที่เข้าร่วมโครงการฯ
ศิลปิน: ปรมัตถ์ เหลืองอ่อน
ชื่อผลงาน: เวลา-วิกฤต (Time-Crisis)
เทคนิค: สีอะคริลิคบนผ้าใบ
——————————————
ทั้งนี้สามารถชมนิทรรศการ ภายใต้โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก ณ บริเวณชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
วันอังคาร – วันอาทิตย์ (เว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น.

ขอเชิญชมนิทรรศการ โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก (สาขาทัศนศิลป์และสาขาภาพถ่าย)ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2563 ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#RCAC #ขอเชิญชม

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ขอเชิญชมนิทรรศการ โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก (สาขาทัศนศิลป์และสาขาภาพถ่าย)
นิทรรศการสาขาทัศนศิลป์ จัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย จำนวน 208 ชิ้น และสาขาภาพถ่าย จัดแสดงผลงานจากการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด” จำนวน 1,101 ภาพ

ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

โดยจัดแสดงระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2563
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-2093755, 02-2093757

#บันทึกคนไทยน้ำใจไม่มีหมด #ศิลปินร่วมสมัย #สู้ภัยโควิดด้วยจิตสำนึก #สาขาทัศนศิลป์ #สาขาภาพถ่าย
#RCAC84 #RCACBKK #RatchadamnoenContemporaryArtCenter #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
.

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ขอความร่วมมือทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19
– สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าชมนิทรรศการ
– รักษาระยะห่างจากผู้เข้าชมท่านอื่นอย่างน้อย 1.5 เมตร

ติดต่อ – สอบถาม
โทรศัพท์ 0 2224 8030 ต่อ 202, 302, 315
โทรสาร 0 2224 8031
เว็ปไซต์ www.rcac84.com
อีเมล rcac.talk@gmail.com
Facebook/rcac84
Instagram @84rcac
เปิดให้บริการ
อังคาร – อาทิตย์
เวลา 10.00 – 19.00 น.
(ปิดทำการทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เว็ปไซต์ www.rcac84.com
อีเมล rcac.talk@gmail.com
Facebook/rcac84
Instagram @84rcac

ขอเชิญชม “อาเซียนลี้ลับ : ความเชื่อและสิ่งเหนือธรรมชาติ” พบกับเหล่า “ผีอาเซียน” ที่จะมาสร้างความสะพรึงกลัวแบบใกล้ชิด ในนิทรรศการ “อาเซียนลี้ลับ : ความเชื่อและสิ่งเหนือธรรมชาติ” ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#RCAC #ขอเชิญชม

“อาเซียนลี้ลับ : ความเชื่อและสิ่งเหนือธรรมชาติ”
(For English please scroll down)

ศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน นี้
เตรียมตัวพบกับเหล่า “ผีอาเซียน” ที่จะมาสร้างความสะพรึงกลัวแบบใกล้ชิด ในนิทรรศการ “อาเซียนลี้ลับ : ความเชื่อและสิ่งเหนือธรรมชาติ”
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น ๓
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร: ๐๒ – ๒๒๔ – ๔๒๗๙
E-mail: aseanculturalcenter@gmail.com

“ASEAN after Dark: Tales of Spirits and Supernatural of ASEAN”
This Friday, beware of the terrifying presences of the ASEAN ghosts in “ASEAN after Dark: Tales of Spirits and Supernatural of ASEAN”, starting on 13 November to 30 December 2020 from 10am to 5pm at ASEAN Cultural Center, the 3rd floor of Ratchadamnoen Contemporary Art Center, Bangkok.

For further information,
Tel: 02-224-4279
E-mail: aseanculturalcenter@gmail.com

X