ภาพบรรยากาศ พิธีมอบรางวัล การประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์” ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธาน วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
การประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์” โดยมี นางชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย คณะกรรมการ และผู้สนใจ เข้าร่วมในพิธี
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ภาพบรรยากาศ พิธีมอบรางวัล การประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์” ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธาน วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินศิลปาธร ภายใต้โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4 โดยคุณอริญชย์ รุ่งแจ้ง ศิลปินศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
เวลา 13.00 น.
ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และนายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินศิลปาธร ภายใต้โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
โดยคุณอริญชย์ รุ่งแจ้ง ศิลปินศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรม
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์
แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชน และผู้สนใจที่มาเข้าร่วมกิจกรรมฯ

 

ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดนิทรรศการ Looking 9 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 โดย อ.ธงชัย รักปทุม (ศิลปินแห่งชาติ) ให้เกียรติเป็นประธาน ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
พิธีเปิดนิทรรศการ Looking 9
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม2563 เวลา 17.00 น.
โดย อ.ธงชัย รักปทุม (ศิลปินแห่งชาติ)
ให้เกียรติเป็นประธาน
โดย ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้การต้อนรับ โดยมี อ.สมศักดิ์ เชาวธาดาพงษ์ ศิลปินแห่งชาติ รวมทั้งคณาจารย์ นักศึกษาวิชาเอกภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในงาน ผลงานในนิทรรศการ ประกอบด้วยผลงานจากศิลปินรับเชิญ อาจารย์ ศิษย์เก่า และ ศิษย์ปัจจุบัน รวม 49 ท่าน 55 ผลงาน
ภายในงานมีการบรรยาย โดย อาจารย์สุริยะ ฉายะเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาภาพยนตร์โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
หัวข้อเรื่อง “บทบาทของศิลปะกับสังคมร่วมสมัย”
ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
สาธิตการทำภาพพิมพ์แกะไม้ พิมพ์ลงบนเสื้อยืด โดย นักศึกษา วิชาเอกภาพพิมพ์ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นิทรรศการ “LOOKING 9”
นิทรรศการศิลปะ โดยคณาจารย์และนักศึกษา วิชาเอกสาขาภาพพิมพ์
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 – 30 สิงหาคม 2563
ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
เวลา 10.00 – 19.00 น.
(หยุดทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตกฤษ์)
* พิธีเปิดวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 น.
12 สิงหาคม เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา

12 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงาน
และเจ้าหน้าที่ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ในสังกัด สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม

เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ปิดให้บริการ วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

#RCACBKK #RCAC84 #RCACPR

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ปิดให้บริการ วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
——————————————————-
The Ratchadamnoen Contemporary Art Center (RCAC) will be closed on 12th August on the occasion of the birthday anniversary of Queen Sirikit, the Queen Mother of Thailand.
We will be opening again from 13th August.

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ปิดให้บริการ วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “สายธารพระเมตตา จากภูมิปัญญา…สู่สากล”แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ภาพบรรยากาศ
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “สายธารพระเมตตา จากภูมิปัญญา…สู่สากล”แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โถงชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน พร้อมด้วยนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้ช่วยรัฐมนตรี ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ รับชมการแสดงแฟชั่นโชว์กว่า 12 ชุด โดยมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2019 และพิธีส่งมอบชุด “ผีตาโขน” ให้แก่จังหวัดเลย จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหม “สายธารพระเมตตา จากภูมิปัญญา…สู่สากล” ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ 1.การผลิตผ้าไหมไทย นำเสนอเรื่องราวการผลิตและเทคนิคในการจักรไหม การย้อมสี การทอผ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้ามัดหมี่ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ส่วนที่ 2. เป็นการแสดงหุ่นโชว์ชุดราตรีผ้าไหมที่เคยจัดแสดงในงาน “The Night”งานเลี้ยงต้อนรับสาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สปี 2018 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยชุดทั้งหมดตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จฯพระพันปีหลวงภายใต้
คอนเซ็ปต์“มงคล”ไล่เรียงตามสีประจำวัน พร้อมทั้งหุ่นโชว์ชุดฝีพระหัตถ์ทรงออกแบบโดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยได้รับแรงบันดาลใจจากฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มีการใช้ผ้าไหมมัดหมี่และผ้าไหมแพรวามาประยุกต์ผสมผสาน กับเทคนิคการร้อยและปักลูกปัดแบบ Haute Couture ซึ่งสะท้อนความโดดเด่นของ นกยูงในทุกพื้นที่บนผืนผ้า ด้วยชายกระโปรงที่ลากยาวเสมือนปีกนกยูงที่กำลังรำแพน อย่างสง่างามและอ่อนโยน เป็นต้น
ร่วมสืบสานอัตลักษณ์ไทยและเทิดไท้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ในนิทรรศการ “สายธารพระเมตตา จากภูมิปัญญา สู่สากล” ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันอาเซียน ๒๕๖๓ (ASEAN DAY 2020) เนื่องในวาระ ๕ ปี ของการก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน และปีแห่งอัตลักษณ์อาเซียน (2020 Year of ASEAN Identity) ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ชั้น ๓
ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันอาเซียน ๒๕๖๓ (ASEAN DAY 2020) เนื่องในวาระ ๕ ปี ของการก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน และปีแห่งอัตลักษณ์อาเซียน (2020 Year of ASEAN Identity) ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ชั้น ๓ หรือสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน
ห้ามพลาด!!!!!
+ การแสดงชุด “อัตลักษณ์อาเซียน” โดยคณะศิลปินคิดบวกสิปป์
+ ชมและชิมอาหารจานเด่น จากสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียน ประจำประเทศไทย
+ เรียนทำอาหารจานเด่นของไทย “ต้มยำกุ้ง” กับ เชฟวิชิต มุกุระ เชฟประจำร้านอาหารไทยที่ได้รับดาวมิชลิน ประจำปี ๒๕๖๓
ด่วน!!!!! จำกัดเพียงแค่ ๑๐ คน เท่านั้น!!!!!!
สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเรียนทำ “ต้มยำกุ้ง” กับ เชฟวิชิต มุกุระ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ระว่างเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
สามารถลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง: https://forms.gle/WDF8BefYZ18AuUPs7
***หมายเหตุ :
๑. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์
๒. หลังจากลงทะเบียนท่านจะได้รับ e-mail ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมกลับไปยัง e-mail ของท่าน ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
สอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน
เบอร์โทรศัพท์: ๐๒ ๒๒๔ ๔๒๗๙
e-mail: aseanculturalcenter@gmail.com
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
ASEAN Cultural Center, the Ministry of Culture would like to invite you to join ASEAN DAY 2020 in celebration on the fifth anniversary of ASEAN Cultural Center and ASEAN Identity during 8-9 August 2020 from 13.00 to 16.00 at ASEAN Cultural Center, 3rd Floor, Ratchadamnoen Contemporary Art Center. The event will also be livestreamed through facebook fanpage: ASEAN Cultural Center on both mentioning dates.
Don’t miss !!!
+ A live performance “ASEAN Identity” by Kid Buak Sip artist troupe
+ Showcasing of ‘ASEAN dishes’ by representatives from ASEAN Embassies in Thailand
+ Joining a cooking workshop of “Tomyum Kung (Thai hot and sour soup)” demonstrated by Mr. Vichit Mukura, chef’s table at “Khao”, a Thai restaurant with a MICHELIN star.
Hurry up!!!!! Only 10 seats available!!!!!!
For those who are interested in joining the cooking workshop with Mr. Vichit Mukura, on 9 August 2020, 13.00-15.00 hrs, please register with the URL below:
***Remarks:
1. All participants must be at least 18 years of age at the time of joining the event.
2. After the registration, the confirmation e-mail will be sent to your provided e-mail within 5 August 2020.
For more information, please contact
ASEAN Cultural Center
Tel: +66 2-224-4279
E-mail: aseanculturalcenter@gmail.com
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 “สายธารพระเมตตา จากภูมิปัญญา สู่สากล” วันที่ 3 – 23 สิงหาคม 2563 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ขอเชิญชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านผ้าไทย
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และการจัดแสดงผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไหมมัดหมี่จากผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “ชุดราตรีในงาน Thai Night ในการประกวด Miss Universe 2018” โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
และ ดีไซน์เนอร์ไทยที่มีชื่อเสียงรวมกว่า 21 ผลงาน
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
แสดงระหว่างวันที่ 3 – 23 สิงหาคม 2563
ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงานฯ และการแสดงผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกาย ในรูปแบบ Fashion Show
ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.

เสวนากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินศิลปาธร ประจำปี 2563 สาขาสถาปัตยกรรม วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ขอเชิญร่วมงานเสวนากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินศิลปาธร ภายใต้โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี 2563 โดยนายฉัตรพงษ์ ชื่นฤดีมล ศิลปินศิลปาธร สาขาสถาปัตยกรรม ประจำปี 2563
เวลา 13.00 – 14.00 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1
หอศิลป์ร่วมสมัยดำเนิน กรุงเทพฯ
โทร 02209 3755 (จำนวน 100 ที่นั่ง) ในเวลาราชการ
หรือรับชมการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กแฟนเฟจสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ขอเชิญชมนิทรรศการ “LOOKING 9” นิทรรศการศิลปะจากคณาจารย์และนักศึกษา วิชาเอกสาขาภาพพิมพ์ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แสดงระหว่างวันที่ 2 – 30 สิงหาคม 2563 พิธีเปิดวันที่ ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม เวลา 17.00 น.
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ขอเชิญชมนิทรรศการ
“LOOKING 9”
นิทรรศการศิลปะจากคณาจารย์และนักศึกษา วิชาเอกสาขาภาพพิมพ์ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
—————————————————————-
นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 2 – 30 สิงหาคม 2563
ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
เวลา 10.00 – 19.00 น.
(หยุดทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตกฤษ์)
—————————————————————–
พิธีเปิด วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม เวลา 17.00 น.
—————————————————————–
“LOOKING 9” Art Exhibition
By Printmaking of Faculty of The Fine Art
2nd – 30th August 2020
at Exhibition Room 5, 2nd Floor, Rachadamnoen Contemporary Art Center, Bangkok, Thailand
Open daily 10 am. – 7 pm.
(Closed On Monday and Holidays)
——————————————————————-
X