ปิดให้บริการระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2563
ปิดให้บริการระหว่างวันที่
27-28 กรกฎาคม 2563
เนื่องจากวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ 27 กรกฎาคม และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
—————————————————————
The Ratchadamnoen Contemporary Art Centre
(RCAC) will be closed on 27th July (a substitution day for the Songkran holiday) and 28th July on the occasion of the birthday anniversary of His Majesty King Vajiralongkorn.
We will be opening again from 29th July.

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ปิดให้บริการระหว่างวันที่
27-28 กรกฎาคม 2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ประมวลภาพ พิธีมอบรางวัลโครงการ “ศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก” ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด” วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ภาพบรรยากาศ พิธีมอบรางวัลโครงการ “ศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก”
ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด”
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น.
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบรางวัลโครงการ “ศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก”
ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด” รวมมูลค่ากว่า 1,919,000 บาท พร้อมด้วย ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม
กิจกรรมฯ ครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียน/นักศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีใจรักในการถ่ายภาพได้ร่วมกันบันทึกภาพความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในช่วงวิกฤตการณ์ COVID 19
โดยในครั้งนี้มีผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวดมากกว่า 5,184 ภาพ คณะกรรมการตัดสิน ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานภาพถ่ายที่สื่อสารความหมายได้ลึกซึ้งตรงตามที่หัวข้อกำหนด
สำหรับประเภทประชาชนทั่วไป
รางวัลชนะเลิศได้แก่ นายนิรุตติ์ ขาวปะคำ ชื่อภาพ “เป็นห่วงนะ”
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายวสันต์ วณิชชากร ชื่อภาพ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ One gives…Ones get”
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายอนุวัตน์ หมันเส็น ชื่อภาพ “รถไถ ปันสุข”
สำหรับประเภทนักเรียน/นักศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายวรฉัตร ลิ้มเลิศวรกิจ ชื่อภาพ “วิถีใหม่แห่ง แรงศรัทธา”
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวสวรส อ่อนน้อม ชื่อภาพ “เรามีเราให้ร่วมฝ่าไปด้วยกัน”
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวมนต์สินี ไชยพิทักษ์กูล ชื่อภาพ “แบ่งปันน้ำใจ”
นอกจากนี้ ยังมีรางวัลภาพถ่ายดีเด่นประจำภูมิภาค จำนวน 76 รางวัล และเพิ่มภาพถ่ายร่วมแสดงของนักเรียน – นักศึกษาอีก จำนวน 101 ภาพ รวมภาพถ่ายจัดแสดงจำนวนทั้งสิ้น 1,101 ภาพ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ในโอกาสต่อไป
ประมวลภาพ พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย และเปิดนิทรรศการแสดงผลงานจากดีไซเนอร์ที่สร้างสรรค์ “ผ้าไทยใส่สบาย” ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ภาพบรรยากาศ พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย
และเปิดนิทรรศการแสดงผลงานจากดีไซเนอร์ที่สร้างสรรค์
“ผ้าไทยใส่สบาย” ประจำปี 2563
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย
“ผ้าไทยใส่สบาย” ประจำปี 2563 และเปิดนิทรรศการแสดงผลงานจากดีไซเนอร์ที่สร้างสรรค์
พร้อมด้วย ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม
เข้าร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการ Contemporary Fashion Competition 2020
จัดแสดงผลงานการออกแบบจากดีไซเนอร์ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 60 ชุดผลงาน
ซึ่งมีผู้ผ่านเข้ารอบ 15 ท่าน จากจำนวนผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 206 ผลงาน
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในวงการแฟชั่นที่ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน
ได้แก่ คุณศิริชัย ทหรานนท์
คุณพลพัฒน์ อัศวประภา
คุณธีระ ฉันทสวัสดิ์
คุณพลัฏฐ์ พลาฎิ
และคุณอธิษฐ์ ฐิรกิตติวัฒน์
ซึ่งได้พิจารณาแล้วว่ามีความสวยงาม โดดเด่น และร่วมสมัย
โดยนิทรรศการเปิดให้เข้าชม
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2563
ณ ห้องปฎิบัติการ 1 และ 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
  
พิธีมอบรางวัล โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด” วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
พิธีมอบรางวัลในโครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก”
ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด”
ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,919,000 บาท ทั้งในประเภทนักเรียน/นักศึกษาและประเภทประชาชนทั่วไป
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563
#ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป พร้อมรับมอบโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ซึ่งโครงการฯ นี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีใจรักในการถ่ายภาพได้ร่วมกันบันทึกภาพความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในช่วงวิกฤตการณ์ COVID 19
โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจากภาพถ่ายที่สื่อสารความหมายได้ตรงตามที่หัวข้อกำหนด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณค่าในความมีน้ำใจของคนไทย ที่ช่วยเหลือ เกื้อกูลและแบ่งปัน ซึ่งกันและกันท่ามกลางภาวะวิกฤต พลังน้ำใจของคนไทย ไม่มีวันหมด
สามารถติดตามพิธีมอบรางวัลภาพถ่ายในโครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก ทาง Facebook fanpage สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02209 3755
#RCACBKK #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ขอเชิญชม นิทรรศการผลงานการออกแบบ “ผ้าไทยใส่สบาย” (Contemporary Fashion Competition 2020) ผลงานจากการประกวดการออกแบบเครื่องแต่งกาย “ผ้าไทยใส่สบาย” ประจำปี 2020 ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2563
กระทรวงวัฒนธรรม โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ขอเชิญชม นิทรรศการผลงานการออกแบบ
“ผ้าไทยใส่สบาย”
(Contemporary Fashion Competition 2020)
ผลงานจากการประกวดการออกแบบเครื่องแต่งกาย “ผ้าไทยใส่สบาย” ประจำปี 2020 จำนวน 60 ชิ้นงาน จาก 15 นักออกแบบผู้ผ่านเข้ารอบฯ
——————————————————–
นิทรรศการจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 24 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2563
ห้องปฏิบัติการ 1 และ 2 (ชั้น 2)
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
เวลา 10.00 – 19.00 น.
วันอังคาร – วันอาทิตย์
(หยุดวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตกฤษ์)
——————————————————–
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน : 02 224 8030 ต่อ 202
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย : 02 209 3753
——————————————————–
Contemporary Fashion Competition 2020
An exhibition of the 60 winning entries from 15 designers of the Contemporary Fashion Competition 2020
24 July – 3 August 2020
2nd Floor (Workshop 1 and 2)
Ratchadamnoen Contemporary Art Centre (RCAC)
Tuesday – Sunday (10:00 – 19:00)
Closed on Mondays and public holidays
For more information please contact:
Ratchadamnoen Contemporary Art Centre: 02 224 8030 ext. 202
Office of Contemporary Art and Culture: 02 209 3757
ในภาพอาจจะมี ข้อความ
วันนี้ ห้ามพลาด!! ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการอบรม ความรู้ศิลปะร่วมสมัยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในรายการเพลินศิลป์ร่วมสมัย ตอนอบรมสอนสีน้ำ (#seascapewatercolor วาดทะเลสีน้ำ) วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563
ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563
เวลา 13.00 น. -16.00น.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการอบรม ความรู้ศิลปะร่วมสมัยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในรายการเพลินศิลป์ร่วมสมัย ตอนอบรมสอนสีน้ำ (#seascapewatercolor วาดทะเลสีน้ำ)
โดย อาจารย์สุชาติ ไกรทอง ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ
ทั้งนี้การอบรมสีน้ำจะมีจำนวนทั้งหมด 2 ครั้ง
จะมีการสอนอีกในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 (วาดสีน้ำแนวป่าเขา )
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการอบรม รายการเพลินศิลป์ร่วมสมัย ตอนชุดความรู้กราฟิกดีไซน์ ในชิวิตประจำวันตอน Clip Art ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 และ วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการอบรมความรู้ศิลปะร่วมสมัยผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ในรายการเพลินศิลป์ร่วมสมัย ตอน #ชุดความรู้กราฟิกดีไซน์
ในชิวิตประจำวันตอน Clip Art
โดยอาจารย์ไพโรจน์ ธีระประภา ศิลปินศิลปาธร สาขาเรขศิลป์ ประจำปี 2557 พร้อมด้วย
อาจารย์ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลย์ศิริ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
#ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 และ
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563
เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ
รับชมได้ที่เพจ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ปิดให้บริการระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2563

 

ปิดให้บริการระหว่างวันที่
27-28 กรกฎาคม 2563
เนื่องจากวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ 27 กรกฎาคม และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
—————————————————————
The Ratchadamnoen Contemporary Art Centre
(RCAC) will be closed on 27th July (a substitution day for the Songkran holiday) and 28th July on the occasion of the birthday anniversary of His Majesty King Vajiralongkorn.
We will be opening again from 29th July.

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ปิดให้บริการระหว่างวันที่
27-28 กรกฎาคม 2563

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดการอบรมออนไลน์ รายการเพลินศิลป์ร่วมสมัย ตอน ILLUSTRATION​ FOR​ DESIGN ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 (วันที่ 25 กรกฎาคม และ 8 สิงหาคม)
ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563
เวลา 13.00 – 16.00 น.
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการอบรม ความรู้ศิลปะร่วมสมัยผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ในรายการเพลินศิลป์ร่วมสมัย ตอน ILLUSTRATION​ FOR​ DESIGN
(การวาดภาพประกอบ)
โดยอาจารย์ปิยะวัฒน์​ พัฒนภักดี
คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชา : ออกแบบเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ
ทั้งนี้การอบรมจะมีจำนวนทั้งหมด 3 ครั้ง
และสามารถเตรียมอุปกรณ์เพื่อจะร่วมเรียนได้ดังนี้
การอบรมครั้งที่ 1
วันที่​ 18​ กรกฎาคม 2563
การเขียนโครงสร้างและรายละเอียดของร่างกาย​ ชาย-หญิง​ สำหรับการทำงานออกแบบเสื้อผ้า​
อุปกรณ์ที่ใช้​ กระดาษขาวขนาด​ A4, ดินสอ​แบบกดไส้ดินสอ​ ​ขนาดเส้น​ .05 ความเข้มประมาณ​ 2B,
กระดาษลอกลายขนาด​ A4
อุปกรณ์ทั้งหมดควรหาเตรียม
ไว้ในปริมาณมากพอ​ สำหรับการฝึกเขียนได้
การอบรมครั้งที่2
วันที่​ 25​ กรกฎาคม 2563
การเขียน​ Illustration​
ที่สมบูรณ์​ พร้อมเสื้อผ้า​ที่พร้อมใช้งานได้
รวมทั้งวิธีการเขียน​ FLATS​ เพื่อใช้ในการทำงาน
อุปกรณ์เพิ่ม​ คือ​ ปากกาเขียนแบบ​สีดำ​ อย่างน้อย​ 2​ ขนาด​ คือ​ 005, 01
การอบรมครั้งที่ 3
วันที่​ 8​ สิงหาคม 2563
วิธี​ การลงสี ILLUSTRATION
ติดตามและรับชมได้ทางเพจ
 
X