29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

29 เมษายน
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

 

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 29 เมษายน 2564

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 29 เมษายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์

https://wellwishes.royaloffice.th/wellwishes/

 

ขอขอบคุณ กระทรวงวัฒนธรรม

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 (Young Artists Talent #12) ถึง 7 พฤษภาคม 2564

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
#ประกาศขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 (Young Artists Talent #12)

ซึ่งจากเดิมปิดรับสมัครในวันที่ 20 เมษายน 2564
ทางสำนักงานฯ ได้ขยายเวลาในการจัดส่งและสมัครได้ถึง 7 พฤษภาคม 2564
ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
ยังมีความรุนแรงต่อเนื่องส่งผลต่อกระบวนการรับสมัครจึงต้องใช้เวลายาวนาน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ เทคนิควิธีการและประสบการณ์การสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย ให้กับศิลปินรุ่นใหม่ โดยจะทำการคัดเลือกเยาวชนที่ศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ ซึ่งมีผลงานโดดเด่นและมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 ราย เพื่อเป็นการต่อยอด พัฒนาแนวคิดฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2209 3755
และสามารถดาวน์โหลดประกาศพร้อมใบสมัครได้ที่ตัวลิงค์ด้านล่างนี้
https://rb.gy/kekvku

ตัวลิงค์ประกาศการขยายเวลา
http://ocac.go.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2.pdf

#โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่
#Rcacbkk #Rcac #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ปิดให้บริการวันที่ 26 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2564

#Rcac #ประกาศ
(For English, please see below)

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ปิดให้บริการในวันที่ 26 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2564
ตามมาตรการการป้องกันโรคตามที่ราชการประกาศ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25)

โดยจะเปิดให้บริการอีกครั้งวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแชท และทางสื่อโซเชี่ยลมีเดีย #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

————————————————————

Due to the current COVID-19 measure, Ratchadamnoen Contemporary Art Center will be closed on 26th April – 10th May, 2021. We will re-open from 11th May.

We are sorry for any inconvenience caused and we are looking forward to welcoming you to our gallery.
#RCACBKK

ขอเชิญชม “นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 10 รัชกาล” วันที่ 21 – 30 เม.ย. 2564 ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน
ขอเรียนเชิญ “นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 10 รัชกาล”
ระหว่างวันที่ 21 -30 เม.ย. 2564 ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325 และเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี
ภายในนิทรรศการประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี จัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
ส่วนที่ 2 การฉายภาพสามมิติในระบบ panorama mapping เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ได้ทรงพระราชทาน ความเจริญรุ่งเรือง ความสุขสงบร่มเย็นแก่ปวงประชาชาวไทย ในชื่อชุด “อเนกอนันต์เลิศหล้าอาณาจักรไทย” ส่วนที่ 3 นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์ ชมภาพที่หาดูได้ยาก จากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ที่ถ่ายทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความสุขของคนไทย
ซึ่งการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการจัดนิทรรศการครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ สอบถามรายเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม โทร. 1765
ประมวลภาพ งานอบรม “วัยเกษียณเขียนสร้างงาน” (ครั้งที่ 4) ในหัวข้อ “สู่การเขียนโครงเรื่อง (Plot)” (ต่อ) โดย ดร.สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

#Rcac #ประมวลภาพ #บรรยากาศ

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

การจัดกิจกรรมอบรมครั้งที่ 4 โครงการ “วัยเกษียณเขียนสร้างงาน” ในหัวข้อ “สู่การเขียนโครงเรื่อง (Plot)” (ต่อ)

โดยมี ดร.สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ ผู้เขียนบทละคร พิภพหิมพานต์ ปลายจวัก นาคี เพลิงนาคา ฯลฯ

และอาจารย์อรสม สุทธิสาคร ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาและการเขียน เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมภายในห้อง และอบรมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นด้วย

 

การอบรมเพื่อมุ่งส่งเสริมให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 22 ท่านได้เรียนรู้กระบวนการคิดและเขียนโครงเรื่อง ตลอดจนได้ฝึกฝนและลงมือปฏิบัติทุกขั้นตอน พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากทีมวิทยากร ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#โครงการวัยเกษียณเขียนสร้างงาน #การเขียนโครงเรื่อง #กองทุนสนับสนุนศิลปะร่วมสมัย #สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #กระทรวงวัฒนธรรม

 

โครงการ “วัยเกษียณเขียนสร้างงาน” โดยการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยได้เปิดรับสมัครบุคคลตั้งแต่อายุ 55 ปี – 75 ปี เข้าร่วมอบรมการสร้างสรรค์งานเขียน ผ่านเฟซบุ๊กเพจ #วัยเกษียณเขียนสร้างงาน โดยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมทั้ง 22 ท่าน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 และกำหนดจัดการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 6 ครั้ง โดยมีพิธีเปิดการอบรมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์อรสม สุทธิสาคร ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาและการเขียนให้เกียรติเป็นวิทยากร

#Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

 

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 นับเป็นวันสถาปนากรุงเทพมหานครฯ ครบรอบ 239 ปี

 

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 นับเป็นวันสถาปนากรุงเทพมหานครฯ ครบรอบ 239 ปี

 

นับแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๓๒๕ ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ย้ายราชธานีจากฝั่งธนบุรี มาที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา แล้วจัดให้ตั้งการพระราชพิธียกเสาหลักเมืองสำหรับพระนครขึ้นเพื่อเป็นหลักชัยอันสำคัญ พระฤกษ์ยกเสาหลักเมืองกระทำในวันอาทิตย์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน ๖ ปีขาล ตรงกับวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325 เวลา 06.54 น.

พระราชทานนามพระนครใหม่ว่า “กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์” เป็นชื่อเมืองที่ยาวที่สุดในโลก

อันมีความหมายว่า “พระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนคร อันเป็นที่สถิตของพระแก้วมรกต เป็นนครที่ไม่มีใครสามารถรบชนะ มีความงามอันมั่นคงและเจริญยิ่ง เป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้ว 9 ประการ น่ารื่นรมย์ยิ่ง มีพระราชนิเวศน์ใหญ่โตมากมาย เป็นวิมานเทพที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมา ซึ่งท้าวสักกเทวราชพระราชทานให้พระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว้”

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้ทรงเปลี่ยนจาก ‘บวรรัตนโกสินทร์’ เป็น ‘อมรรัตนโกสินทร์’

ขอขอบคุณ กระทรวงวัฒนธรรม

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เปิดให้บริการตามปกติ พบกับ นิทรรศการผลงานศิลปะสะสมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (OCAC’s ART COLLECTION)

RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
#วันนี้ #เปิดให้เข้าชมตามปกติแล้ว

พบกับ
นิทรรศการผลงานศิลปะสะสมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (OCAC’s ART COLLECTION)

ซึ่งนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะสะสมฯ (OCAC’s ART COLLECTION) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินผู้สร้างคุณค่าในเชิงสุนทรียะอันเป็น เครื่องสะท้อนประวัติศาสตร์แห่งยุคสมัยให้เป็นที่ประจักษ์ โดยได้นำผลงานศิลปะอันล้ำค่ามาจัดแสดงให้ชม

สามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าว ได้ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ตั้งแต่วันนี้ – 9 พฤษภาคม 2564
ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 และ ห้องนิทรรศการ ชั้น 2
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น.
(ยกเว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์หอศิลป์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
โทร. 02 209 3757

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ประชาสัมพันธ์ โทร. 02 224 8030 ต่อ 202

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #กระทรวงวัฒนธรรม
#ผลงานศิลปะสะสม #ผลงานศิลปะร่วมสมัย #ศิลปะร่วมสมัย #ศิลปะร่วมสมัยประเทศไทย
#Artcollection #Artwork #Collection #Contemporaryart #Thaicontemporaryart
.

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
เปิดให้บริการ
อังคาร – อาทิตย์
เวลา 10.00 – 19.00 น.
(ปิดทำการทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ขอความร่วมมือทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19
– สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าชมนิทรรศการ
– รักษาระยะห่างจากผู้เข้าชมท่านอื่นอย่างน้อย 1.5 เมตร

ติดต่อ – สอบถาม
โทรศัพท์ 0 2224 8030 ต่อ 202, 302, 315
โทรสาร 0 2224 8031
อีเมล : rcac.talk@gmail.com

เว็ปไซต์ : http://www.rcac84.com
อินตราแกรม : https://www.instagram.com/84rcac

#Rcacbkk #Rcac #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

เหลืออีก 2 วัน รับสมัครเยาวชน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ประจำปี 2564 (Young Artists Talent#12)

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์

เหลือเวลา 2 วัน รีบส่งกันนะครับ

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
เปิดรับสมัครเยาวชน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ประจำปี 2564 (Young Artists Talent#12)


#รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2564
ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ เทคนิควิธีการ และประสบการณ์การสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย
ให้กับศิลปินรุ่นใหม่ โดยจะทำการคัดเลือกเยาวชนที่ศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ ซึ่งมีผลงานโดดเด่นและมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 ราย เพื่อเป็นการต่อยอด พัฒนาแนวคิดฯ

#ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 209 3755
และสามารถดาวน์โหลดประกาศพร้อมใบสมัคร
ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้
https://rb.gy/kekvku

#YoungArtistsTalent12
#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #กระทรวงวัฒนธรรม

#Rcacbkk #Rcac #Rcac84 #84rcac #Rcacfromhome #Ratchadamnoencontemporaryartcenter

https://www.facebook.com/1427639300816986/posts/2890817784499123/

 

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ปิดให้บริการชั่วคราวในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564

 

#ประกาศ
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ปิดให้บริการในวันที่ 16 เมษายน 2564 เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากสถานการณ์​การแพร่ระบาดของเชื้อ​ไวรัสโคโรนา​ 2019​ (โควิด-19)​ โดยจะเปิดให้บริการอีกครั้งวันที่ 17 เมษายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางการติดต่อทางโซเชี่ยลมีเดีย
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#84rcac #Rcac84 #Rcacbkk #Rcac #RatchadamnoenContemporaryArtCenter

X