“43/4” นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปะภาพพิมพ์ โดย ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. – 1 มี.ค. 63

“43/4”
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปะภาพพิมพ์ โดย ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง
ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. – 1 มี.ค. 63
ห้องนิทรรศการ 5 และ U Gallery ชั้น 2
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

*พิธีเปิดนิทรรศการ วันพุธที่ 26 ก.พ. 63
เวลา 17.00 น.
ประธานในพิธี ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

ประมวลภาพ พิธีเปิดนิทรรศการ “30 Loading” วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ประมวลภาพ พิธีเปิดนิทรรศการ “30 Loading”

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ โดย ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง

ประธานในพิธี : คุณบุษราภรณ์ พรไพศาลศักดิ์ นายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 16.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

นิทรรศการแสดงระหว่างวันที่ 18 – 23 กุมภาพันธ์ 2563
ห้องนิทรรศการ 5 ห้อง Workshop 1 และ 2 ชั้น 2
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน 

ภาพบรรยากาศพิธีมอบรางวัลการตัดสินผลงานการออกแบบในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ “ชนช้างกราฟิก ปีที่ 5” โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1

ภาพบรรยากาศพิธีมอบรางวัลการตัดสินผลงานการออกแบบในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ “ชนช้างกราฟิก ปีที่ 5” โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการ ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในชุมชน ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1

และการจัดแสดงผลงานการออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่สินค้าและบริการของชุมชนของผู้เข้าแข่งขันทั้ง 5 ทีม ณ โถงทางเข้า ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายการชนช้างกราฟิก ได้ทางอัมรินทร์ทีวี ช่อง 34 ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-13.30 น.

 

 

บรรยากาศงานแถลงข่าวโครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย (Contemporary Fashion Competition) การประกวดแข่งขันออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าไทย ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่สบาย” โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2
บรรยากาศงานแถลงข่าวโครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย (Contemporary Fashion Competition) การประกวดแข่งขันออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าไทย ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่สบาย”
โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา นักออกแบบเครื่องแต่งกาย และประชาชนทั่วไป นำผ้าไทยอันเป็นทุนทางวัฒนธรรม มาใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลงาน ชิงเงินรางวัลรวม 160,000 บาท
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงการฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 209 3753
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563
และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย เป็นระยะเวลา 1 ปี ระหว่างสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและสถาบันการศึกษา 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธี
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2
RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
 
30 Loading นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ โดย ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง แสดงระหว่างวันที่ 18 – 23 กุมภาพันธ์ 2563

30 Loading
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ โดย ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง
18 – 23 กุมภาพันธ์ 2563
ห้องนิทรรศการ 5 ห้อง Workshop 1 และ 2 ชั้น 2
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
*พิธีเปิดนิทรรศการ วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
16.50 น.
ประธานในพิธี : คุณบุษราภรณ์ พรไพศาลศักดิ์ นายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ

ประมวลภาพพิธีเปิดนิทรรศการ “What A Wonderful World” 2 Solo Exhibition ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

ประมวลภาพพิธีเปิด

นิทรรศการศิลปกรรม “What A Wonderful World”
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณพงศ์เดช ไชยคุตร
และศาสตราจารย์เกียรติคุณรสลิน กาสต์

 

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณโถงทางเข้า ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ
“WHAT A WONDERFUL WORLD “ ของสองศิลปินร่วมสมัยประกอบด้วย นิทรรศการผลงานภาพพิมพ์ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณพงศ์เดช ไชยคุตร และ นิทรรศการศิลปะการจัดวางของศาสตราจารย์เกียรติคุณ รสลิน กาสต์ โดยมี ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย แขกผู้มีเกียรติ ศิลปินแห่งชาติ ศิลปิน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องโถง ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

“What’s up”

ในนิทรรศการนี้มีผลงานภาพพิมพ์ จำนวน 150 ชิ้น กล่าวถึงเรื่องราว สังคมไทย สังคมโลก ยุคปัจจุบัน เสมือน “ชีวิต” ของ “โลกมนุษย์” ที่ “เดินทางไกล” และ ยังหาเส้นทางที่ “สิ้นสุด” ไม่พบ “ชะตากรรม” ของ “สังคม” เปรียบเช่นเดียวกับ “ชะตากรรมของมนุษย์” “ความตาย” เป็นจุดสิ้นสุดของชีวิตมนุษย์ แต่ “ทางไกล” ของ “โลก” “ยังไม่สิ้นสุด”

ศาสตราจารย์เกียรติคุณพงศ์เดช ไชยคุตร

 

“SAREERA”

“ความเสื่อมของกระดูกและสรีระ นำมาซึ่งความปรารถนาที่จะนำเสนอถึงความสำคัญของสรีระ โดยการสร้างสรรค์ดุลยภาพของชีวิตในท่วงท่าที่งดงามด้วยภาษาแห่งโยคะ”

ศาสตราจารย์เกียรติคุณรสลิน กาสต์

 

นิทรรศนี้สามารถเข้าชมได้ระหว่างวันที่ 4 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

พื้นที่ชั้น 1 #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
10.00 – 19.00 น.
(เว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ประธานในพิธี : คุณชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

นิทรรศการ 35 ภาพพิมพ์ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ 9 รัชกาล แสดงระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญชม
นิทรรศการ 35 ภาพพิมพ์ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ 9 รัชกาล ผลงานภาพพิมพ์ 35 ภาพ ที่บันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทย สร้างสรรค์โดยศิลปินแห่งชาติและศิลปินชั้นนำจำนวน 23 ท่าน เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี
แสดงระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2563
ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
10.00 – 19.00 น.
(เว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เครดิตภาพ

ชื่อ         “รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี”

เทคนิค     ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

ขนาด       42.6 x 60.1 เซนติเมตร

ศิลปิน จินตนา  เปี่ยมศิริ

 

ประมวลภาพ พิธีเปิด นิทรรศการ “REVIVED EMOTIONS” วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563

ประมวลภาพ พิธีเปิด นิทรรศการ “REVIVED EMOTIONS”
ผลงานศิลปะร่วมสมัยจากกลุ่มศิลปินชาวอินเดีย เนปาล และไทย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 
เวลา 17.00 น.

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 26 – 29 มกราคม 2563
พื้นที่ชั้น 1 #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
10.00 – 19.00 น.
(เว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
วสันต์ สิทธิเขตต์ Dr. Prakash Kishore  และ นวัต เลิศแสวงกิจ ภัณฑารักษ์

“What A Wonderful World” 2 Artists Solo Exhibitions 4 – 28 Febuary 2020

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญชม
นิทรรศการศิลปกรรม “What A Wonderful World”
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณพงศ์เดช ไชยคุตร และ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณรสลิน กาสต์
4 – 28 กุมภาพันธ์ 2563
พื้นที่ชั้น 1 #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
10.00 – 19.00 น.
(เว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
พิธีเปิดนิทรรศการ วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
17.00 – 20.00 น.
ประธานในพิธี : คุณชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

นิทรรศการ “REVIVED EMOTIONS”

นิทรรศการ “REVIVED EMOTIONS”
ผลงานศิลปะร่วมสมัยจากกลุ่มศิลปินชาวอินเดีย เนปาล และไทย
26 – 29 มกราคม 2563
พื้นที่ชั้น 1 #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
10.00 – 19.00 น.
(เว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
วสันต์ สิทธิเขตต์ Dr. Prakash Kishore นวัต เลิศแสวงกิจ ภัณฑารักษ์
เปิดนิทรรศการ วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563
17.00 น.

 

 

X