ประมวลภาพกิจกรรมการเสวนาเรื่อง “ชุมทางร้อยไทย Behind the Scenes”

ประมวลภาพกิจกรรมการเสวนาเรื่อง “ชุมทางร้อยไทย Behind the Scenes” เพื่อถ่ายทอดแนวคิดการออกแบบเพื่อชุมชน และการออกแบบโดยใช้ต้นทุนทาง วัฒนธรรมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดย นายไพโรจน์ ธีระประภา ศิลปินศิลปาธร นางสาว สุวพัชร โสวภาค ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ และทีมงานเซียมไล้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ณ โถง ชั้น1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการและการนำเสนอในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่

ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการและการนำเสนอในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีที่ 5) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ณ ห้องออดิทอเรียม #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน #rcacbkk

ประมวลภาพการจัดกิจกรรมในโครงการอบรมการเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัย “ดวงใจวิจารณ์” ครั้งที่ 1

ประมวลภาพการจัดกิจกรรมในโครงการอบรมการเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัย “ดวงใจวิจารณ์” ครั้งที่ 1
โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ เพจดวงใจวิจารณ์ เปิดอบรมการเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัย
โดย ชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ร่วมด้วย จิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร จรูญพร ปรปักษ์ประลัย สรณัฐ ไตลังคะ
สุธิดา วิมุตติโกศล ฯลฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1
และห้องปฎิบัติการ 2 ชั้น 2 #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน #rcacbkk

   

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัย “ดวงใจวิจารณ์” ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัย “ดวงใจวิจารณ์” ครั้งที่ 1
ลงทะเบียน วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563
10.00 – 10.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ เพจดวงใจวิจารณ์ เปิดอบรมการเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัย “ดวงใจวิจารณ์” ครั้งที่ 1 โดย ชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ร่วมด้วย จิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร จรูญพร ปรปักษ์ประลัย สรณัฐ ไตลังคะ สุธิดา วิมุตติโกศล ฯลฯ
ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2563
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

สอบถามเพิ่มเติม 02-2093752 – 3 ในวันและเวลาราชการ

  

ขอเชิญร่วมงานเสวนา “ชุมทางร้อยไทย Behind the Scenes”

ขอเชิญร่วมงานเสวนา “ชุมทางร้อยไทย Behind the Scenes” โดย ไพโรจน์ ธีระประภา สุวพัชร โสวภาค ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ และทีมงานเซียมไล้ ที่จะมาเล่าเรื่องราวการลงพื้นที่ การค้นหาสิ่งบ่งชี้พื้นถิ่น
การออกแบบต้นทุนทางวัฒนธรรม
วันอาทิตย์ที่ 19 ม.ค. 63 เวลา 16.30 – 18.30 น.
ชั้น 1 #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ Facebook สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

นิทรรศการชุมทางร้อยไทย

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเรียนเชิญชมนิทรรศการชุมทางร้อยไทย จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 – 20 มกราคม 2563
ณ บริเวณชั้น 1 #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ เพจดวงใจวิจารณ์ เปิดอบรมการเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัย “ดวงใจวิจารณ์” ครั้งที่ 1

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ เพจดวงใจวิจารณ์ เปิดอบรมการเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัย
“ดวงใจวิจารณ์” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2563 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
โดย ชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ร่วมด้วย จิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร จรูญพร ปรปักษ์ประลัย
สรณัฐ ไตลังคะ สุธิดา วิมุตติโกศล ฯลฯ

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สมัครด่วนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2563
ทาง https://drive.google.com/open?id=1XawN2KAkPh7teddmTjZ8-h9TdYeD-BZp132E2dlOZgU
ประกาศผล วันที่ 16 มกราคม 2563 ทาง Facebook สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สอบถามเพิ่้มเติม โทร 02 209 3752 – 3

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ประกาศปิดให้บริการช่วงเทศกาลปีใหม่

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ประกาศปิดให้บริการช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 ถึง วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563
New Year Closing
RATCHADAMNOEN CONTEMPORARY ART CENTER will be closed from Monday 30th December 2019 to Wendesday 1st January 2020 We will reopen on Thursday 2nd January 2020

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงานสถาปัตย์นิทรรศน์ ครั้งที่ 3 3rd ARCHITECTURE & DESIGN EXHIBITION จัดโดย สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST)

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงานสถาปัตย์นิทรรศน์ ครั้งที่ 3
3rd ARCHITECTURE & DESIGN EXHIBITION
จัดโดย สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST) เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ผู้สนใจสามารถชมนิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 ได้ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2562
เวลา 10.00 – 19.00 น.

X