หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ปิดให้บริการระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2564 เนื่องในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

#ประกาศ
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ปิดให้บริการระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2564 เนื่องในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ และจะเปิดให้บริการอีกครั้งวันที่ 16 เมษายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0 2224 8030 ต่อ 202 หรือทุกช่องทางการติดต่อ #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#Rcac84 #84rcac #Rcacbkk #RatchadamnoenContemporaryArtCenter #songkran2021 #songkran #songkranday

 

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ประจำเดือนเมษายน 2564 ด้วยความห่วงใยในสุขภาพ

#Rcac #ด้วยความห่วงใย ❤
#วันนี้
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ประจำเดือนเมษายน 2564
เพื่อเป็นการทำความสะอาดภายในอาคารทั้งหมด และบริเวณโดยรอบอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชม

สวัสดีปีใหม่ไทย ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง
ด้วยความปรารถนาดี
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#Covid19 #เราต้องรอด #Newnormal
#Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 ต

ประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก # 2 ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ”

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม
#ประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก # 2 ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ”
ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,019,000 บาท และ โล่รางวัลเกียรติยศจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ทั้งนี้โครงการศิลปินร่วมสมัย
สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก # 2
โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เอกสารการประกาศผลการประกวดภาพถ่ายโครงการศิลปินร่วมสมัย
สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก # 2
http://ocac.go.th/wp-content/uploads/2021/04/ประกาศผล-ภาพถ่าย-9-เมษา.pdf

Gallery รางวัล

ประเภท นักเรียน นักศึกษา :
https://www.facebook.com/media/set?vanity=RPSThailand&set=a.3753681404680786

ประเภท ประชาชนทั่วไป :
https://www.facebook.com/media/set?vanity=RPSThailand&set=a.3754031141312479

ประเภท ภาพถ่ายดีเด่นประจำภูมิภาค :
https://www.facebook.com/media/set?vanity=RPSThailand&set=a.3753907677991492

ประเภท ภาพร่วมจัดแสดง :
https://www.facebook.com/media/set?vanity=RPSThailand&set=a.3753745741341019
.

ประเภทรางวัล

การประกวดครั้งนี้มีจำนวนรางวัลทั้งสิ้น 1,121 รางวัล และ เงินรางวัลรวม 2,019,000 บาท โดยแบ่งเป็น

1. ประเภทนักเรียน/นักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศนายกรัฐมนตรี และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

2. ประเภทประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศนายกรัฐมนตรี และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย จำนวน 40 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลภาพถ่ายดีเด่นประจำภูมิภาค จำนวน 76 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยแบ่งเป็น 6 ภูมิภาค ดังนี้

ภาคเหนือ จำนวน 11 รางวัล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 22 รางวัล
ภาคกลาง จำนวน 23 รางวัล
ภาคตะวันออก จำนวน 9 รางวัล
ภาคตะวันตก จำนวน 7 รางวัล
ภาคใต้ จำนวน 16 รางวัล
กรุงเทพมหานคร จำนวน 8 รางวัล

3. ภาพที่ร่วมแสดง

คณะกรรมการจะคัดเลือกภาพถ่าย
จากประเภทนักเรียน/นักศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไป เป็นภาพร่วมแสดง
จำนวน 959 ภาพ

จะได้รับเงินค่าสร้างสรรค์ผลงาน
ภาพละ 1,000 บาท

#โครงการศิลปินร่วมสมัยสู้ภัยโควิดด้วยจิตสำนึก #2
#บันทึกคนไทยหัวใจไม่เคยท้อ #สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #กระทรวงวัฒนธรรม
#สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

#Rcacbkk #Rcac #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ประมวลภาพ งานอบรม “วัยเกษียณเขียนสร้างงาน” (ครั้งที่ 3) โดย ดร. สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ ‘ครูกอล์ฟ’ วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564
เวลา 13.00 – 16.00 น.
การจัดกิจกรรมอบรมครั้งที่ 3 โครงการ “วัยเกษียณเขียนสร้างงาน” ในหัวข้อ “สู่การเขียนโครงเรื่อง (Plot)” โดยมี ดร.สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ ผู้เขียนบทละคร พิภพหิมพานต์ ปลายจวัก นาคี เพลิงนาคา ฯลฯ เป็นวิทยากร
บรรยากาศการอบรมมีความสนุกสนาน มีการบรรยายให้ความรู้เรื่ององค์ประกอบของบท แนวเรื่องของการเขียนบท แล้วให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำเสนอการเขียนโครงเรื่อง แนะนำ แลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างอบอุ่น อย่างน่าประทับใจ
การอบรมเพื่อมุ่งส่งเสริมให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 22 ท่านได้เรียนรู้กระบวนการคิดและเขียนโครงเรื่อง ตลอดจนได้ฝึกฝนและลงมือปฏิบัติทุกขั้นตอน พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากทีมวิทยากร
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
โครงการ “วัยเกษียณเขียนสร้างงาน”
โดยการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยได้เปิดรับสมัครบุคคลตั้งแต่อายุ 55 ปี – 75 ปี เข้าร่วมอบรมการสร้างสรรค์งานเขียน ผ่านเฟซบุ๊กเพจ #วัยเกษียณเขียนสร้างงาน โดยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมทั้ง 22 ท่าน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 และกำหนดจัดการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 6 ครั้ง โดยมีพิธีเปิดการอบรมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์อรสม สุทธิสาคร ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาและการเขียนให้เกียรติเป็นวิทยากร
ทั้งนี้กำหนดการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เข้าอบรม จะจัดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 เป็นต้นไป
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ #วัยเกษียณเขียนสร้างงาน
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาออนไลน์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยผ่านระบบ Zoom ภายใต้โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำปี 2564 เสวนาครั้งที่ 2 หัวข้อ “การบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัย” วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาออนไลน์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยผ่านระบบ Zoom ภายใต้โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำปี 2564

เสวนาครั้งที่ 2 หัวข้อ “การบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัย”
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.
บรรยายโดย
– นำทอง แซ่ตั้ง / ผู้ก่อตั้ง Numthong Art Space (Numthong Gallery)
– อรรฆย์ ฟองสมุทร / ภัณฑารักษ์และศิลปินศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2561

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรี ได้ที่ https://qrgo.page.link/7D5t1 หรือสแกน QR Code (จำกัดจำนวน 95 ท่าน)

 

วันจักรี 6 เมษายน เป็นวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1)

 

วันจักรี 6 เมษายน
เป็นวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาล ที่ 1)

ที่ทรงปราบดาภิเษก ขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2325

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #กระทรวงวัฒนธรรม
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ปิดให้บริการในวันที่ 6 เมษายน 2564 เนื่องในวันจักรี

#ประกาศ
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ปิดให้บริการในวันที่ 6 เมษายน 2564 เนื่องในวันจักรี และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 7 เมษายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
0 2224 8030 ต่อ 202
หรือทุกช่องทางการสื่อสาร
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#84Rcac #Rcac #Rcacbkk #Rcac84 #RcacPR #RatchadamnoenContemporaryArtCenter

2 เมษายน 2564 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา

2 เมษายน 2564

ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
สถิตเป็นดวงแก้ว เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
.

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ผ่านลิงค์
และ QR Code ด้านล่างนี้
https://bit.ly/3fD1miR

ขอขอบคุณ
#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #กระทรวงวัฒนธรรม
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ขอแสดงความยินดี กับ ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. 2564 ทั้งหมด 7 สาขา
#RCAC
ขอแสดงความยินดี กับ ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น
รางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. 2564
ทั้งหมด 7 สาขา ได้แก่
สาขาทัศนศิลป์
นายปรัชญา พิณทอง
สาขาสถาปัตยกรรม
รศ.ดร.ต้นข้าว ปาณินท์
สาขาวรรณศิลป์
นายวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
สาขาดนตรี
ผศ.ดร.อโณทัย นิติพน
สาขาศิลปะการแสดง
นางสาวสุมณฑา สวนผลรัตน์
สาขาศิลปะการออกแบบ
นายกฤษณ์ เย็นสุดใจ
สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว
นายนวพล ธำรงรัตนฤทธิ์
โดย
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ได้ดำเนินการคัดเลือกศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล“ศิลปาธร” มาตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2547
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติ ศิลปินร่วมสมัยรุ่นกลาง ที่ได้ทุ่มเทพลังความคิด สติปัญญา และจิตใจอันมุ่งมั่น เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าให้เป็นที่ประจักษ์ต่อวงการศิลปะร่วมสมัย
โดยมีผลงานซึ่งได้รับการเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันมีศิลปินที่ได้รับรางวัล“ศิลปาธร”
รวมทั้งสิ้น 1 พระนาม และ 87 รายชื่อ
ทั้งนี้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม ได้เตรียมความพร้อม
ในการจัดงานเปิดตัว “ศิลปาธร” ประจำปี 2564 โดยมีพิธีมอบเงินรางวัลจำนวนหนึ่งแสนบาท
พร้อมด้วยกิจกรรมเสวนา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
จากศิลปิน “ศิลปาธร” ทั้ง 7 ท่านในวันดังกล่าว
โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในลำดับต่อไป สามารถดาวน์โหลดประกาศได้ตามตัวลิงค์ด้านล่างนี้
ขอขอบคุณ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
https://www.facebook.com/OfficeOfContemporaryArtAndCulture/?__cft__[0]=AZXSA1qcBVgDB8-nLONIGBjkA1HOgw52WeHlxSH81S47x0RB38WVlXUjFVyeZ5ANSDd9ojLVhc7gRwSPA3k3e50NjfxuOfKDepQzbjvDIfREPPpHQdBvQjLKFE9T2CXWK0mnGmF1ufqpAzCiXtis68zs&__tn__=-UC%2CP-R

ประมวลภาพ งานอบรม “วัยเกษียณเขียนสร้างงาน” (ครั้งที่ 2) โดย ดร. สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ ‘ครูกอล์ฟ’ วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564
วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564
กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ได้สนับสนุนกิจกรรมการจัดอบรม โครงการ “วัยเกษียณเขียนสร้างงาน” (ครั้งที่ 2)
โดย ดร. สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ ‘ครูกอล์ฟ’ ผู้เขียนบทละคร พิภพหิมพานต์ ปลาย จวัก นาคี เพลิงนาคา ฯลฯ เป็นวิทยากรในการอบรมฯ
จะพาทั้ง 22 ท่านที่เข้าร่วมโครงการ ได้เรียนรู้กระบวนการคิด การเขียนโครงเรื่อง อย่างเป็นขั้นตอนและได้ลงมือทำด้วย….
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
#โครงการวัยเกษียณเขียนสร้างงาน สนับสนุนโดย #กองทุนสนับสนุนศิลปะร่วมสมัย #สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #กระทรวงวัฒนธรรม
X