นิทรรศการผลงานจากการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562

Uniting ASEAN through Art and Culture
Cultural Photography Contest 2019
6-30 August 2019
U-Gallery and Exhibition 5 (2nd Floor)
Ratchadamnoen Contemporary Art Center (RCAC)

 


 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยใจไทยอาเซียน
ผลงานจากการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562
6-30 สิงหาคม 2562
ณ U-Gallery และห้องนิทรรศการ 5
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น “ศิลปาธร” ประจำปีพุทธศักราช 2562

นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น “ศิลปาธร” ประจำปีพุทธศักราช 2562

 

นที อุตฤทธิ์ (สาขาทัศนศิลป์)
วรพจน์ พันธุ์พงศ์ (สาขาวรรณศิลป์)
อานันท์ นาคคง (สาขาดนตรี)
ดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ (สาขาศิลปะการแสดง)
สยมภู มุกดีพร้อม (สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว)
บุญเสริม เปรมธาดา (สาขาสถาปัตยกรรม)
สิงห์ อินทรชูโต (สาขาศิลปะการออกแบบ)

 

จัดแสดง ณ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2562
(ปิดทำการในวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

 

 

 

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินศิลปาธร ประจำปี พ.ศ. 2562

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินศิลปาธร ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เวลาตั้งแต่ 13.00 น. เป็นต้นไป

 

– วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 (รับชมย้อนหลังที่วีดิโอด้านล่าง)
ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา สาขาสถาปัตยกรรม

– วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 (รับชมย้อนหลังที่วีดิโอด้านล่าง)
นายสยมภู มุกดีพร้อม สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว

 

– วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 (รับชมย้อนหลังที่วีดิโอด้านล่าง)
รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต สาขาศิลปะการออกแบบ

 

– วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 (รับชมย้อนหลังที่วีดิโอด้านล่าง)
นายนที อุตฤทธิ์ สาขาทัศนศิลป์

 

– วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2562
นายอานันท์ นาคคง สาขาดนตรี

 

– วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
นายวรพจน์ พันธุ์พงศ์ สาขาวรรณศิลป์

 

– วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562
นายดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ สาขาศิลปะการแสดง

 


สอบถามเพิ่มเติม/สำรองที่นั่ง :
ศูนย์หอศิลป์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
โทร. 02 2093755
อีเมล์ Silpathorn@gmail.com

 

หมายเหตุ
– ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
– กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการเชิดชูเกียรติ ศิลปาธร ปีพุทธศักราช 2562 โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
– กรุณามาลงทะเบียนเวลา 12.30 น.

 


 

– วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562
ผศ. บุญเสริม เปรมธาดา สาขาสถาปัตยกรรม

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียรู้ กับศิลปิน​ ศิลปาธร​ ณ​ ห้องออดิทอเรียม​ ชั้น​ 1​ หอศิลร่วมสมัยราชดำเนิน.

โพสต์โดย RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เมื่อ วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2019

 


– วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562
สยมภู มุกดีพร้อม สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินศิลปากรสาขาภาพยนตรีและสื่อเคลื่อนไหว คุณสยมภู มุกดีพร้อม ดำเนินรายการโดย คุณก้อง ฤทธิ์ดี ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

โพสต์โดย RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เมื่อ วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2019

 


 

– วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562
รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต สาขาศิลปะการออกแบบ

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินศิลปาธรรศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1#rcacbkk#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน.

โพสต์โดย RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เมื่อ วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2019

 


 

– วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562

นที อุตฤทธิ์ สาขาทัศนศิลป์

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินศิลปาธร นที อุตฤทธิ์ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1#rcacbkk#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน.

โพสต์โดย RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เมื่อ วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2019

 


 

– วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562


อานันท์ นาคคง สาขาดนตรี

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ อ.อานันท์ นาคคง ศิลปินศิลปาธร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๑ หอศิลร่วมสมัยราชดำเนิน.

โพสต์โดย RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เมื่อ วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2019

 


 

– วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562


วรพจน์​ พันธุ์พงศ์​ สาขาวรรณศิลป์

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ วรพจน์​ พันธุ์พงศ์​ ศิลปินศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๑ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

โพสต์โดย RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เมื่อ วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2019


 

– วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562


ดำเกิง ฐิตปิยศักดิ์ สาขาศิลปะการแสดง

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินศิลปาธร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย ดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ (สาขาศิลปะการแสดง)ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๑ #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

โพสต์โดย RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เมื่อ วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2019

นิทรรศการโครงการประกวดภาพถ่าย ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

(Scroll down for English)

 

 

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชมนิทรรศการโครงการประกวดภาพถ่าย ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ (งานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์) ที่ได้รวบรวมผลงานภาพถ่าย ๖๗ ผลงาน ผสานมุมมองของนักถ่ายภาพ เพื่อนำเสนออัตลักษณ์ร่วมสมัยของเกาะรัตนโกสินทร์

 

จัดแสดงระหว่างวันที่ ๙-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องนิทรรศการ ๕ ชั้น ๒
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

พิธีเปิดและพิธีมอบรางวัล

ในวันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เริ่มลงทะเบียน เวลา ๑๓.๐๐ น.

(โปรดแต่งกายสุภาพ โทนสีครีม ขาว เหลือง)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. ๐๒ ๒๒๔ ๘๐๓๐ ต่อ ๓๑๐
อีเมล์ rcac.talk@gmail.com

 

 

 


 

The exhibition of creative photographic works shot in Rattanakosin Island during the year in which Thailand’s capital city of Bangkok celebrates the 237th anniversary of its founding. From hundreds of entries to the competition organized by the Office of Contemporary Art and Culture (OCAC – Ministry of Culture), the total of 67 works, including 23 award-winning works, 41 featuring works finely selected by the committee, and 3 works by the committee themselves, are displayed at the exhibition to commemorate the auspicious occasion of His Majesty the King’s 67th birthday.

 

9 – 30 July 2019

At Exhibition Room 5
Ratchadamnoen Contemporary Art Center

Bangkok, Thailand.

 

 


 

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการและพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดภาพถ่าย ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องนิทรรศการ ๕ ชั้น ๒ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

นิทรรศการ “แกร่ง”

“The most successful people in the world
Have made many mistakes
And experienced far more failure than the rest.”

 

“คนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก
คือคนที่พบเจอความผิดพลาดและความล้มเหลวมามากกว่าคนอื่น”

 

 

นิทรรศการ “แกร่ง”

“Wiry” : Vis Comm Special Project Exhibition

การจัดแสดงงานนิทรรศการ โครงการพิเศษออกแบบนิเทศศิลป์ นักศึกษา ชั้นปีที่ 4

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

ระหว่างวันที่ 6 – 14 กรกฎาคม 2562

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

(ปิดทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

จัดโดยสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

facebook.com/แกร่ง-Thesis-Exhibition

 

 

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการ “แกร่ง” โดย อาจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) เป็นประธานในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

 

ประมวลภาพความประทับใจจากกิจกรรม “Food Fun Frame”

ประมวลภาพบรรยากาศความประทับใจจากกิจกรรม เล่น เรียนรู้ ดูงานศิลป์ “Food Fun Frame” เมื่อ วันเสาร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

  

  

    

  

  

    

 

  

โดยกิจกรรมฯ ในวันแรก ประกอบด้วยพิธีเปิด โดยนางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธาน ต่อด้วย การเสวนาในหัวข้อ “ข้าว” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณดวงฤทธิ์ แคล้วปลอดทุกข์ คุณอนุสรณ์ ติปยานนท์ และคุณภานุภน บุลสุวรรณ (เชฟแบล็ก) ดำเนินรายการโดย ณธช วรพรรุจี และ การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกอบอาหารเชิงสร้างสรรค์, การจัดจานอาหารเพื่อการรับประทานโดย คุณภานุภน บุลสุวรรณ (เชฟแบล็ก) ในช่วงบ่าย

 

 

  

 

  

 

 

 

       

 

 

 

  

และกิจกรรมในวันที่สอง มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดจานอาหารเพื่อการโฆษณา และมีกิจกรรมการจัดจานและถ่ายรูปอาหาร รวมถึงการทำไอศกรีมจำลอง โดย คุณดวงฤทธิ์ แคล้วปลอดทุกข์ Food Stylist ชื่อดังของเมืองไทย ทั้งนี้มีผู้เข้ารับอบรมจำนวนมาก ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง

 

ภาพบรรยากาศพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบ ระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบ ระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3 และมีการแถลงข่าวเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ CBT Thailand (internal launch event) โดยมี ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารของสำนักงานฯ ผู้เกี่ยวข้อง ประชาชน และน้องอุดมศึกษา เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

ทั้งนี้ สามารถเข้าชมนิทรรศการฯ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2562

เวลา 10.00 น.- 19.00 น.(ยกเว้นวันจันทร์)

ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2  หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

 

 

10th Young Artists Talent Art Exhibition

นิทรรศการโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562
1-20 กรกฎาคม 2562
ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

พิธีเปิดวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562
เวลา 17:30 น.

—————————–

10th Young Artists Talent Art Exhibition
1-20 July 2019
Main Hall, First Floor
Ratchadamnoen Comtenporary Art Center

Opening Reception on 1st July 2019
From 17:30 hrs onwards

—————————–

นิทรรศการผลงานการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3

ระหว่างวันที่ 22-30 มิถุนายน 2562 เวลา 10:00-19:00 น. (ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

และ ร่วมพิธีมอบรางวัล ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

facebook.com/NYD-1564509540304271

 

[ประกาศ] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม Food Fun Frame “ข้าว”
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม Food Fun Frame “ข้าว”
วันเสาร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562เวลา 9:30 – 17:00 น.

 

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

(เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทุกท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ทางโทรศัพท์)

 

 

1. เสาวคนธ์ วงศ์ศุภชัยนิมิต
2. เวชกร เรืองแจ่ม
3. ปาลีรัศม์ ธำรงสถานนนท์
4. ชิดชนก ชูช่วย
5. นริศรา ขวัญอ่วม
6. จินตนา สุทธิศรีสุรีย์
7. เฮเลน ฮอง
8. จิรณรงค์ วงษ์สุนทร
9. วีรกัญญา ข
10. สกุลกานต์ กันทาเครือ
11. Gai Lai Mitwichan
12. บัณฑิต ภิญโญวัฒนชีพ
13. นัชทกมล สงครามศรี
14. Nichapon Thawanthonnarudon
15. นางสาวจิตฐมาศ คุปตจิตต์
16. ดวงใหม่ วงศ์ทรายทอง
17. ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง
18. ฐาณิญา เจนธุระกิจ
19. วรารัตน์ สานนท์
20. ณัฐวุฒิ พรมจันทร์
21. Piyawit Tantiwet
22. ณศรัณย์ กิตติเศรษฐรักษ์
23. ปิยะรัตน์ เรืองแสง
24. สุนิสรา บุญตั้ง
25. ดลธเนศ สันติธาดา
26. Sasicha Sukbangnop
27. Jeerana Khamjaisai
28. ณภัสนันท์ อัมพุช
29. ศิวกร กังวาลจิตต์
30. อักษรา ชตอร์พเพอ
31. เสาวลักษณ์ เชื้อคำ
32. ชมพูภัค พูนพล
33. วรรณา จารุพาณิชย์กุล
34. อุทัยวรรณ โตดิลกเวชช์
35. พลัฏฐ์ จตุภัทรบุตร
36. สุวภัทร พงษ์พิสุทธินันท์
37. ธวัช มหันต์เชิดชูวงศ์
38. ธนกรณ์ ชิตโสภณดิลก
39. กวินพร เจริญศรี
40. กิติพร แซ่ค่ง

 

 

กิจกรรม FOOD FUN FRAME “ข้าว” ประกอบด้วย

  • งานเสวนา การสาธิตและชิมอาหาร
  • อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดจานและถ่ายรูปอาหาร

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 02 209 3761 (ในวันและเวลาราชการ)

X