การประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน ‘ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยใจไทยอาเซียน’

เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนในปี พ.ศ.2562 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน ภายใต้หัวข้อ ‘ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยใจไทยอาเซียน’

 

ส่งผลงานได้แล้ววันนี้ – 3 มิถุนายน 2562

 

สแกน QR code เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร

 

หรือทาง tiny.cc/no614y

กิจกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ขอเชิญชวนน้องๆ อายุระหว่าง 3 – 10 ปี มาร่วมกิจกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติฯ

 

ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.

 

ณ ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่ https://bit.ly/2U1yBSz

 

ติดต่อสอบถามได้ ที่ 022093761 ในวันและเวลาราชการ

 

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

 

  

 

  

 

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ “ มา-แล-ง้าน-เด้อ “

 

ขอเชิญพบกับงานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์

” มา-แล-ง้าน-เด้อ “


โดยนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบศิลปหัตถกรรม ชั้นปีที่ 4


วิทยาลัยเพาะช่าง Art and Crafts Poh-Chang 

 

19-23 มีนาคม 2562


ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

พิธีเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ “ มา-แล-ง้าน-เด้อ “โดยนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบศิลปหัตถกรรม ชั้นปีที่ 4วิทยาลัยเพาะช่าง ในวันที่ 19-23 มีนาคม 2562ณ ห้อง ออดิทอเรียม ชั้น 1#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

โพสต์โดย RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เมื่อ วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2019

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศพิธีเปิดกิจกรรมบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ ปี 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น.

 

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 

เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ ปี 2562 (ครั้งที่ 1)

 

โดยในงานมีการชี้แจงภาพรวมกิจกรรม และ แบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

ตามประเภทงานเขียนโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

สัมมนาวิชาการ “ต่อยอด สร้างสรรค์ทุนทางวัฒนธรรม สู่การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา”

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาวิชาการ

 

“ต่อยอด สร้างสรรค์ทุนทางวัฒนธรรม สู่การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา”

 

และชมนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ “4 DNA กับการพัฒนาเมือง”

 

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง และคุณชยันต์ ภู่สันติสัมพันธ์

 

ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น.

 

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

โทร. 0 2224 8030 ต่อ 202

Silent Speaker Exhibition 2019

Silent Speaker Exhibition 2019 – Under the theme of ‘Existence’

By CommDe year 2 students from Chulalongkorn Univeristy,

 

 

An exhibition about the vast diversity of people, thoughts, cultures, communities,

history that are reciting or have once existed within the historical part of Bangkok.

 

 

Ratchadamnoen Contemporary Art Center

www.rcac84.com, 02-224-8030

1-31 March 2019, 10am – 7pm (Closed on Mondays)

 

 

 

 

 

 


 

 

นิทรรศการ Silent Speaker ภายใต้หัวข้อ Existence

 

โดยนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

 

จัดแสดงบริเวณพื้นที่ส่วนกลางและทางเดิน

 

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

1 – 31 มีนาคม 2562

 


       

นิทรรศการของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

การแสดงนิทรรศการของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

The 12th Art Exhibition of the International Visual Artist Association of Thailand

 

ให้เกียรติเป็นประธาน โดย ม.ร.ว. ปรีดียาธร เทวกุล

อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

และอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

 

เปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 18.30 น.

ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (บริเวณชั้น 1 และชั้น 2)

 

จัดแสดงนิทรรศการ วันที่ 3 – 29 มีนาคม 2562

 

อังคาร – อาทิตย์ เวลา 10:00 – 19:00 น.

 

(หยุดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

#สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย

 

 

 

 

 

นิทรรศการโครงการประกวดศิลปกรรมเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี พ.ศ. 2560

มูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 

และสมาคมนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ขอเชิญร่วมนิทรรศการโครงการประกวดศิลปกรรมเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี พ.ศ. 2560

 

งานจิตรกรรมเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 2 “ทรงเปิดโลกเสด็จลีลาลงจากดาวดึงส์สวรรค์”

 

และ งานประติมากรรมเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 6 “พระพุทธรูปปางเปิดโลก” และ “พระศิวะ”

 

 

“ทรงเปิดโลกเสด็จลีลาลงจากดาวดึงส์สวรรค์”
. . . หลังจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาที่ดาวดึงส์สวรรค์เสร็จแล้ว ครั้นได้เวลาเสด็จลงสู่โลกมนุษย์ พระองค์ก็เสด็จมาประทับยืนที่ฐานศีรษะบันไดที่ท้าวโกสีย์ได้เนรมิตบันไดทิพย์ 3 บันไดไว้ในท่ามกลางเทพพรหมบริษัทซึ่งแวดล้อมเป็นบริวาร พระองค์ได้ทรงทำ “โลกวิวรณปาฏิหารย์” เปิดโลก โดยอาการทอดพระเนตรไปในทิศต่างๆ ทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างรวมเป็น 10 ทิศ และด้วยพุทธานุภาพ ในทันใดนั้นทุกทิศทุกทางจะแลโล่งตลอดหมดไม่มีอันใดกีดบัง เทวดาในสวรรค์จะมองเห็นมนุษย์ เห็นยมโลก เห็นนรก และมนุษย์ก็มองเห็นเทวดา เห็นสัตว์นรก แม้สัตว์นรกก็มองเห็นมนุษย์ตลอดเทวดาในสวรรค์ พระพุทธเจ้าทรงสำแดงปาฏิหารย์เปิดโลก พร้อมกับเปล่งฉัพพรรณรังสี พระรัศมี 6 ประการเป็นมหาอัศจรรย์
** ที่มา : หนังสือ ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า โดย ภัทรวรรณ วันทนชัยสุข

.
“พระศิวะ”
. . . พระศิวะ หรือ พระอิศวร เทพผู้ทำลายและสร้างโลก หนึ่งในตรีมูรติหรือเทพเจ้าสูงสุดสามพระองค์ตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พระองค์เป็นเทพที่เปี่ยมด้วยพลังอำนาจและพระมหากรุณาในหลายๆด้าน อาทิ ทรงส่งเสริมประทานพรวิเศษให้แก่ผู้หมั่นกระทำความดี และยึดมั่นในศีลธรรม คอยขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ห่างไกล และทำให้ความดีงามเป็นสิริมงคลเกิดขึ้น ทรงช่วยปัดเป่ารักษาเยียวยาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆ ให้ห่ยได้อย่างมหัศจรรย์ ทรงเป็นเทพที่คอยอำนวยพรประทานความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับการเกษตรและปศุสัตว์ พระองค์ยังทรงเป็นเทพแห่งคีตา เทพเจ้าแห่งการดนตรี การร่ายรำ และในทางตรงข้ามกันอีกบทบาทหนึ่งของพระองค์ คือ มหาเทพแห่งการทำลายล้าง

 

 

 

พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น.

 

จัดแสดงระหว่างวันที่ 12 – 27 กุมภาพันธ์ 2562


ณ ห้องแสดงนิทรรศการ 5 และห้องยูแกลเลอรี่ ชั้น 2 


หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ


เปิดให้เข้าชมวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 19.00 น.


(ปิดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

E-mail : petchyodmongkud@gmail.com

 


Petchyodmongkud Art Award Exhibition

 

Opening reception: 13 Feb 2019 (From 5PM)

 

Exhibition Period: 2 – 27 February 2019 (Except Mondays and Bank Holidays)

 

2nd Floor, Ratchadamnoen Contemporary Art Center

 

E-mail : petchyodmongkud@gmail.com

 

 

นิทรรศการ งดงามในความพอเพียง “คิดถึงพ่อ”

“In Remembrance of King Rama IX” Art Exhibition

*For English, please scroll down,*#เตรียมพบกับนิทรรศการ งดงามในความพอเพียง “คิดถึงพ่อ”โดย สมศักดิ์ สัมโภชานนท์ (สมศักดิ์ สังกะสี)ระหว่างวันที่ 2 – 21 กุมภาพันธ์ 2562ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2 #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินข้อมูลเพิ่มเติมhttp://www.rcac84.com/beautiful-sufficiency-sangkasi-art-exhibition/————————————————-Beautiful Sufficiency Sangkasi (Zinc Sheet) Art Exhibition“In Remembrance of King Rama IX”by Somsak Sumpochanont (Somsak Sangkasi)2 – 21 February 2019Workshop Room 2, 2nd FloorRATCHADAMNOEN CONTEMPORARY ART CENTERFor more info, please visit.http://www.rcac84.com/beautiful-sufficiency-sangkasi-art-exhibition/#rcacbkk

โพสต์โดย RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เมื่อ วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2019

 

*For English, please scroll down,*

 

นิทรรศการ งดงามในความพอเพียง “คิดถึงพ่อ”

 

โดย สมศักดิ์ สัมโภชานนท์ (สมศักดิ์ สังกะสี)

 

ระหว่างวันที่ 2 – 21 กุมภาพันธ์ 2562

 

ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

 

 

 

 

 

 

 

Beautiful Sufficiency Sangkasi (Zinc Sheet) Art Exhibition

 

“In Remembrance of King Rama IX”

 

by Somsak Sumpochanont (Somsak Sangkasi)

 

2 – 21 February 2019

 

Workshop Room 2, 2nd Floor

 

RATCHADAMNOEN CONTEMPORARY ART CENTER

นิทรรศการศิลปะของ Dr. Yuhua Shouzhi Wang

 

 

นิทรรศการศิลปะของ Dr. Yuhua Shouzhi Wang
โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และบริษัท Rare Art (สหรัฐอเมริกา)

 

จัดแสดงระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม 2562
ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

*ข้อมูลนิทรรศการในคลิปวิดิโอด้านล่าง*

*Please find exhibition details in the video clip below.*

 

 

The Artworks Exhibition of Dr. Yuhua Shouzhi Wang

เตรียมพบกับนิทรรศการศิลปะของ Dr. Yuhua Shouzhi Wangโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และบริษัท Rare Art (สหรัฐอเมริกา)จัดแสดงระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม 2562ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน#rcacbkk

โพสต์โดย RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เมื่อ วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2019

X