ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด รายการ “เพลินศิลป์ร่วมสมัย” ตอน “คนที่มีดนตรีในหัวใจ” โดย สิทธิ์ The Golden Song และ เอฟ The Golden Song วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น.
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด รายการ “เพลินศิลป์ร่วมสมัย” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยหลากหลายรูปแบบ แก่ผู้ที่สนใจงานศิลปะทุกเพศ ทุกวัย ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น.
เสนอตอน “คนที่มีดนตรีในหัวใจ”
โดย สิทธิ์ The Golden Song และ เอฟ The Golden Song
สามารถรับชมได้ทาง

https://www.facebook.com/OfficeOfContemporaryArtAndCulture/
รำลึกถึง อังคาร กัลยาณพงศ์ จิตรกวีผู้เรืองนาม
รำลึกถึง อังคาร กัลยาณพงศ์ จิตรกวีผู้เรืองนาม
อังคาร กัลยาณพงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2469 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลกวีนิพนธ์ดีเด่นคนแรกของ มูลนิธิเสฐียรโกเศศนาคะประทีป
ในปีพ.ศ. 2515 รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือ ซีไรต์ (S.E.A. Write ) ปี พ.ศ. 2529 จากผลงานกวีรวมเล่มชื่อ ปณิธานกวี และ รางวัลศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) ปีพ.ศ. 2532
ท่านเสียชีวิตลงในวัย 68 ปี เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕
ท่านได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้สร้างสรรค์กวีนิพนธ์สมัยใหม่ ให้แก่วงการวรรณศิลป์ไทย โดยชุบชีวิตขนบวรรณศิลป์ไทย ให้เติบโตสอดคล้องกับวรรณศิลป์ร่วมสมัย โดยการศึกษาวรรณศิลป์จากกวีโบราณเพื่อเข้าใจแก่นแท้ของสุนทรียะทั้งด้านความงาม ความคิด และนำความเข้าใจนี้มาเป็นฐานรองรับ การสร้างสรรค์วรรณศิลป์เฉพาะตัวของท่านซึ่งรักในความอิสรเสรี รักธรรมชาติ และศรัทธาในรสพระธรรม บทประพันธ์ทุกบทจึงสะท้อนแง่มุมของคติชีวิต วิญญาณ ปรัชญา และสัจธรรม ด้วยกลวิธีของศิลปะ
ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก http://www.angkarn.com
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!!! กับ “โครงการวัยเกษียณเขียนสร้างงาน” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแนวคิด อ่าน คิด เขียน ใช้เวลาชีวิตอย่างมีคุณค่า สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564
..ประชาสัมพันธ์…
กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!!!! กับ “โครงการวัยเกษียณเขียนสร้างงาน” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแนวคิด
.
อ่าน คิด เขียน ใช้เวลาชีวิตอย่างมีคุณค่า
*การคิดโครงเรื่อง (plot)
*การย่อเรื่อง
*การเขียนความเรียง
*การเขียนสารคดี
เพื่อสร้างงานให้เป็นจริงในยุคออนไลน์
อบรมฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ
1. อายุตั้งแต่ 55-75 ปี
2. ประสบการณ์/หรือชื่นชอบ การอ่านและการเขียน
3. มีความกระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
4. สามารถเข้ารับการอบรมได้ทุกครั้ง
#หลักเกณฑ์ในการสมัคร : เขียนความคิดในลักษณะเรียงความ ในหัวข้อ #ชีวิตที่เหลือคือหน้ากระดาษแผ่นใหม่ ความยาว 1-2 หน้ากระดาษ พิมพ์ด้วยฟ้อนต์ Thai Sarabun New ขนาดฟ้อนต์ 16 บันทึกเป็นไฟล์ PDF ส่งมาพร้อมลิงก์รับสมัครได้ที่: https://forms.gle/qdx5gdCPKLoYvzST7 หรือสแกน QR-code
: วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2564 โดยทางโครงการฯ จะแจ้งโดยตรง และทาง www.bangkoklivenews.com
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2. คุณอรสม สุทธิสาคร นักเขียนสารคดี-รางวัลศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ.2552 มีผลงานสารคดีรวมเล่ม เช่น คนค้นชีวิต สนิมดอกไม้ นักโทษประหารหญิง ฯลฯ
3. ดร.สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เขียนบทประพันธ์เรื่อง “ปลายจวัก” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และบทละครโทรทัศน์อีกหลายเรื่องทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
• ผลงานของผู้เข้ารับการอบรมในโครงการจะได้รับการตีพิมพ์รวมเล่ม
เพื่อเผยแพร่ผลงาน ประชาสัมพันธ์ และเสนองานในวงกว้างต่อไป
***การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ และถือเป็นที่สิ้นสุด
***กำหนดการอาจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
***การอบรม 6 ครั้ง ระหว่างเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2564
สถานที่เรียน : กรุงเทพมหานคร
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ปิดให้บริการในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

🐲หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน🐲

ปิดให้บริการในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ “วันตรุษจีน”
และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
🐄🐄🐄🐄

心想事成 (ซินเซี่ยงซื่อเฉิง)
ขอให้สมปรารถนาในทุก ๆ เรื่อง
(ที่มาข้อความ: wongnai.com)

สุขสันต์วันตรุษจีน
ตรุษจีนปีนี้ ดูแลตัวเอง และครอบครัวให้ปลอดภัย ห่างไกลโควิด
กระทรวงวัฒนธรรมส่งความสุขก้าวสู่ปีฉลูทอง เฉลิมฉลองอวยพรตรุษจีน สานสัมพันธ์ ๒ วัฒนธรรมไทย – จีน (asian lanterns)(asian lanterns)
ภาพบรรยากาศ การถ่ายทอดสดรายการ “เพลินศิลป์ร่วมสมัย” วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตอน “หนังสือศิลปะเล่าเรื่อง” โดยกลุ่มศิลปินคณะคิดบวกสิปป์ ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดงหุ่นเงาร่วมสมัยที่มีชื่อเสียง
การถ่ายทอดสดรายการ “เพลินศิลป์ร่วมสมัย”
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ตอน “หนังสือศิลปะเล่าเรื่อง”
โดยกลุ่มศิลปินคณะคิดบวกสิปป์ ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดงหุ่นเงาร่วมสมัยที่มีชื่อเสียง
ร่วมด้วยพิธีกรรายการ นายบุญสืบ ขลิบเพ็ง
และ ผู้ดำเนินรายการ โดย นางสาวปุณรดา แสงสมบูรณ์
สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง
และติดตามการถ่ายทอดสด “รายการเพลินศิลป์ร่วมสมัย”
ในตอนต่อๆไป ได้ทาง
https://www.facebook.com/OfficeOfContemporaryArtAndCulture/
รายการ “เพลินศิลป์ร่วมสมัย” จัดโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยหลากหลายรูปแบบ แก่ผู้ที่สนใจงานศิลปะทุกเพศ ทุกวัย ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด รายการ “เพลินศิลป์ร่วมสมัย”เสนอละครหุ่นเงาร่วมสมัย ตอน “หนังสือศิลปะเล่าเรื่อง” โดยกลุ่มศิลปินคณะคิดบวกสิปป์

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์
#วันนี้
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด รายการ “เพลินศิลป์ร่วมสมัย” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยหลากหลายรูปแบบ แก่ผู้ที่สนใจงานศิลปะทุกเพศ ทุกวัย ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

#ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. เสนอละครหุ่นเงาร่วมสมัย ตอน “หนังสือศิลปะเล่าเรื่อง”
โดยกลุ่มศิลปินคณะคิดบวกสิปป์ ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดงหุ่นเงาร่วมสมัยที่มีชื่อเสียง

สามารถรับชมได้ทาง เฟซบุ๊ก
#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย https://www.facebook.com/OfficeOfContemporaryArtAndCulture/

#เพลินศิลป์ร่วมสมัย #ถ่ายทอดองค์ความรู้ #ศิลปะร่วมสมัย #ละครหุ่นเงาร่วมสมัย #หนังสือศิลปะเล่าเรื่อง #ศิลปินคณะคิดบวกสิปป์

#Rcacfromhome
#Rcac #Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporarayartcenter #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ภาพบรรยากาศ การถ่ายทอดสดรายการ “เพลินศิลป์ร่วมสมัย” วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ตอน “เปลี่ยนภาพถ่ายให้กลายเป็นเงิน” โดยนายณัฐท์ศรันย์ ศิริกิจ ศิลปิน/ช่างภาพอิสระ ที่มีชื่อเสียงในถ่ายภาพปลากัดได้อย่างวิจิตรงดงาม
การถ่ายทอดสดรายการ “เพลินศิลป์ร่วมสมัย”
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ตอน “เปลี่ยนภาพถ่ายให้กลายเป็นเงิน”
โดยนายณัฐท์ศรันย์ ศิริกิจ ศิลปิน/ช่างภาพอิสระ
ที่มีชื่อเสียงในถ่ายภาพปลากัดได้อย่างวิจิตรงดงาม
ร่วมด้วยพิธีกรรายการ นายบุญสืบ ขลิบเพ็ง
และ ผู้ดำเนินรายการ โดย นายสุทธิศักดิ์ กลิ่นแก้วณรงค์
สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง
และติดตามการถ่ายทอดสด “รายการเพลินศิลป์ร่วมสมัย”
ในตอนต่อๆไป ได้ทาง
https://www.facebook.com/OfficeOfContemporaryArtAndCulture/

รายการ “เพลินศิลป์ร่วมสมัย” จัดโดย

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

กระทรวงวัฒนธรรม

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยหลากหลายรูปแบบ แก่ผู้ที่สนใจงานศิลปะทุกเพศ ทุกวัย ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ขอเชิญชม การถ่ายทอดสดรายการ “เพลินศิลป์ร่วมสมัย” วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ตอน “เปลี่ยนภาพถ่ายให้กลายเป็นเงิน” โดยนายณัฐท์ศรันย์ ศิริกิจ ศิลปิน/ช่างภาพอิสระ
ห้ามพลาด!
ถ้าอยากรู้ว่าจะ “เปลี่ยนภาพถ่ายให้กลายเป็นเงิน” ได้อย่างไร
ขอเชิญชม การถ่ายทอดสดรายการ “เพลินศิลป์ร่วมสมัย” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยหลากหลายรูปแบบ แก่ผู้ที่สนใจงานศิลปะทุกเพศ ทุกวัย ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
#ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น.
เสนอตอน “เปลี่ยนภาพถ่ายให้กลายเป็นเงิน”
โดยนายณัฐท์ศรันย์ ศิริกิจ ศิลปิน/ช่างภาพอิสระ ที่มีชื่อเสียงในถ่ายภาพปลากัดได้อย่างวิจิตรงดงาม
สามารถรับชมได้ทาง #สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

https://www.facebook.com/OfficeOfContemporaryArtAndCulture/
จัดโดย
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
X