นิทรรศการ การรับรู้ที่บริสุทธิ์? (เศษเสี้ยว) โดย คามิน เลิศชัยประเสริฐ Pure Perception? (Debris)

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์
#Rcac #ขอเชิญชม 

การรับรู้ที่บริสุทธิ์? (เศษเสี้ยว)

โดย คามิน เลิศชัยประเสริฐ

คิวเรตโดย วิภาช ภูริชานนท์

ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม – 19 เมษายน พ.ศ. 2565

พิธีเปิดนิทรรศการในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2565

มนุษย์จะรับรู้ความเป็นจริงของโลกได้อย่างไรโดยไม่ปรุงแต่ง เป็นคำถามที่มีข้อถกเถียงไม่รู้จบสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม วิทยาศาสตร์ นักปรัชญา นักคิด และศิลปิน คามิน เลิศชัยประเสริฐ เป็นศิลปินผู้ใช้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในการแสวงหาคำตอบต่อคำถามดังกล่าวเป็นเวลากว่าทศวรรษ เขาเห็นว่าความเป็นจริงไม่ใช่รูปลักษณ์ทางกายภาพที่เรารับรู้ได้ผ่านผัสสะทั้งห้า และการรับรู้ด้วยอารมณ์ความรู้สึกก็มีข้อจำกัด เขาจึงพัฒนาวิธีการที่เรียกว่า “การรับรู้ที่บริสุทธิ์” ซึ่งเขากล่าวว่าเป็นการรับรู้ความจริงผ่านสภาวะจิตของความเมตตาที่ปราศจากการคาดหวัง และใช้การทำงานศิลปะของเขาเป็นเครื่องมือในการบันทึกห้วงขณะที่เขาสามารถรับรู้ความเป็นไปของโลกผ่านสภาวะจิตดังกล่าว  

นิทรรศการ “การรับรู้ที่บริสุทธิ์? (เศษเสี้ยว)” เป็นส่วนแรกของโครงการศิลปะ การรับรู้ที่บริสุทธิ์? โดยนิทรรศการนี้ได้นำเอาผลงานศิลปะจำนวน 50 ผลงาน จาก 100 ผลงาน ที่สร้างมาในช่วง พ.ศ. 2562-2563 มาจัดแสดง ผลงานเหล่านี้เป็นบันทึกที่แสดงให้เห็นเศษเสี้ยวของความเป็นจริงที่เขาเผชิญตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ผลงานนำผู้ชมไปสู่คำถามเกี่ยวกับชีวิตและการพบปะโดยบังเอิญกับประสบการณ์การรับรู้นั้น

นิทรรศการ คิวเรท โดย วิภาช ภูริชานนท์

จัดแสดง ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม – 19 เมษายน 2565

เวลา 10.00 – 19.00 น. (เว้นวันจันทร์และวันหยุดราชการ)

*พิธีเปิดนิทรรศการ

ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 – 19.00 น.

นิทรรศการสนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย, สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย,  นำทองอาร์ตสเปซ, 

อัตตาแกลเลอรี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

[email protected]  และ [email protected]

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

84 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200.   

โทร +66 2 224 8030 ต่อ 202, 302, 315.  

www.rcac84.com

* นิทรรศการการรับรู้ที่บริสุทธิ์?

แบ่งเป็น 4 นิทรรศการย่อย แบ่งจัดแสดงดังนี้

Part I     หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน 8 มี.ค. – 20 เม.ย. 2565

Part II    ATTA Gallery 12 พ.ค. – 12 มิ.ย  2565

Part III   Numthong Art Space 14 พ.ค. – 25 มิ.ย. 2565

Part IV 31st Century Museum of Contemporary Spirit

11 ก.ย. – 31 ธ.ค. 2565


Pure Perception? (Debris)

By Kamin Lertchaiprasert

Curated By Vipash Purichanont

on view from 8th March – 19th April 2022

Opening Reception on 19th March 2022, 16:00 – 19:00

A question how human perceives an unadulterated reality has been an unsettling question for religious practitioners, scientists, philosophers, thinkers, and artists alike. Kamin Lertchaiprasert is an artist who spent decades in his career pursuing answer to that very question through artistic practice. He stated that reality is not physical appearances perceived by our sensory organs; and there is also limitation in encountering reality through emotion. The artist has developed an approach which he called “Pure Perception.” He pointed out that we may be able to perceive reality through a stage of mind that contains loving-kindness and being without expectation. Artistic practice is a means in which he used to collect these moments, which he encountered reality through this state of mind.

“Pure Perception? (Debris)” is the first part of a four-exhibition series that makes “Pure Perception?” project. It exhibits 50 of 100 artworks that Kamin has been making between 2019-2020. These artworks are records that depict fragments of reality which the artist encountered over two years. They led us to wonder about our everydayness and chance encounter, which we may have had that perception.

The exhibition is curated by Vipash Purichanont.

It is on view from 8th March–19th April 2022

at Ratchadamnoen Contemporary Art Center. The opening reception is on 19th March 2022, 16:00–19:00.ต

This exhibition is supported by

Contemporary Art Promotion Fund, Office of Contemporary Art and Culture, Numthong Art Space, ATTA Gallery

For more information please contact [email protected] and [email protected]

Ratchadamnoen Contemporary Art center

84 Ratchadamnoen Avenue Bowonniwet Khet Phra Nakhon Bangkok 10200,

Tel:  +66 2 224 8030 # 202, 302, 315

www.rcac84.com

* Pure Perception?

consists of four series which will be exhibited in four different locations below 

Part I     Ratchadamnoen Contemporary Art Center

8 Mar – 20 Apr 2022

Part II    ATTA Gallery 12 May – 12 Jun 2022

Part III   Numthong Art Space 14 May – 25 Jun 2022

Part IV 31st Century Museum of Contemporary Spirit

11 Sep – 31 Dec 2022


ติดตาม #Rcac หอศิลป์ร่วมศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน

ช่องทางอื่นๆ ได้ที่ :
Website : www.rcac84.com
Facebook : https://www.facebook.com/rcac84

Instagram : https://www.instagram.com/84rcac

Google Map : RCAC https://goo.gl/maps/epmyyLvbos3RmwBs7

#Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน

8 มี.ค. 65 - 19 เม.ย. 65

ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031