นิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบลายผ้าร่วมสมัยชายแดนใต้ “FLUTTER SOUTHERN BATIK – พริ้วไหวบาติกเมืองใต้”

#RCACPR #NowExhibition

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชม นิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบลายผ้าร่วมสมัยชายแดนใต้

“Flutter Southern Batik – พริ้วไหวบาติกเมืองใต้”

นิทรรศการ ที่จะแสดงให้เห็นถึงการใช้มิติทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสงขลา) อย่างเป็นรูปธรรม เกิดการรับรู้ การอนุรักษ์สืบทอด และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าบาติกร่วมสมัย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก โดยยังคงซื่อตรงต่ออัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนไว้อย่างงดงาม

จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 – 27 กุมภาพันธ์ 2564

ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น.

ทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ (เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

16 ก.พ. 64 - 27 ก.พ. 64

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031