นิทรรศการศิลปกรรมของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

The 15th Art Exhibition of International Visual Artists Association of Thailand

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์
#Rcac #ขอเชิญชม 

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ร่วมกับ สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย

นิทรรศการศิลปกรรมของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕

The 15th Art Exhibition of International Visual Artists Association of Thailand

นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่ วันที่ ๔ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. (ปิดทำการวันจันทร์)

ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น ๑

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ

และ

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕

ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย

ประธานรัฐสภา

ให้เกียรติเป็นประธานเปิดนิทรรศการ

วันเสาร์ ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น.

ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1


The Office of Contemporary Art and Cuture, in collaboration with the international Visual Artists Assosiation of Thailand is pound to announce the opening of the 15th Art Exhibition of the International Visual Artists Association of Thailand

The 15th Art Exhibition of International Visual Artists Association of Thailand

The Exhibition will be held between

4th – 30th August 2022

10.00 a.m. – 07.00 p.m.

(Closed on Monday)

The Exhibition will presied over by

Mr. Chuan Leekpai

President of Parilment

The Exhibition will be lunched

On Saturday 6th August 2022 at 06.00 pm.

At Ratchadamnoen Contemporary Art Center, Ratchadamnoen Klang rd. Bangkok

And will be held between 4 – 30 August 2022

10.00 am. – 7.00 pm. (Closed on Monday)


Ratchadamnoen Contemporary Art center

84 Ratchadamnoen Avenue Bowonniwet Khet Phra Nakhon Bangkok 10200,

Tel:  +66 2 224 8030 # 202, 302, 315

www.rcac84.com


ติดตาม #Rcac หอศิลป์ร่วมศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน

ช่องทางอื่นๆ ได้ที่ :
Website : www.rcac84.com
Facebook : https://www.facebook.com/rcac84

Instagram : https://www.instagram.com/84rcac

RCAC Map : https://goo.gl/maps/epmyyLvbos3RmwBs7

#Rcacbkk#RcacPR#Rcac84#84rcac#Rcac#Ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

4 ส.ค. 65 - 30 ส.ค. 65

พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031