นิทรรศการสีน้ำ จากกิจกรรม “สีสันวันสุข” โครงการ 1 + 1 มากกว่า 2 จากเพื่อน…เพื่อเพื่อน

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์
#Rcac #ขอเชิญชม 

นิทรรศการสีน้ำ จากกิจกรรม “สีสันวันสุข” โครงการ 1 + 1 มากกว่า 2

จัดโดย

กองทุนภูรีพัฒน์ ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

โดยมีเป้าหมายสำคัญ เพื่อให้เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเอง ณ “ปัจจุบันขณะ” ด้วยการใช้สีน้ำเป็นเครื่องมือ อีกทั้งผลงานของเด็กทุกคนจะได้จัดแสดง อันจะนําไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจให้ทั้งเจ้าของผลงานและผู้ร่วมชมผลงาน

17 – 23 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

17 กรกฎาคม 2565 พิธีเปิดโครงการฯ และการอบรมวาดภาพสีน้ำ โดย อ.บันชา ศรีวงศ์ราช ประธานเครือข่ายสมาคมสีน้ำนานาชาติแห่งประเทศไทย (IWS Thailand)

19 – 23 กรกฎาคม 2565 นิทรรศการสีน้ำ “สีสันวันสุข” ศิลปะสีน้ำ จากเพื่อน…เพื่อเพื่อน นิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ของผู้เข้ารับการอบรมฯ

23 กรกฎาคม 2565 การแสดงโขน อำนวยการแสดงโดย ดร.ไพโรจน์ ทองคําสุก ราชบัณฑิต การเสวนา โดย อ.บันชา ศรีวงศ์ราช ประธานเครือข่ายสมาคมสีน้ำนานาชาติแห่งประเทศไทย และการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ และจิตอาสา

เพราะโอกาสและแรงบันดาลใจมีค่ามากกว่าสิ่งใดๆ ด้วยแรงบันดาลใจจากเด็กที่ได้รับโอกาสได้รู้ ได้เห็น ได้ลอง ผ่านการ “ชิมโลก”

จัดโดย

กองทุนภูรีพัฒน์

นิกดติดตาม และข้อมูล ที่มาโครงการได้ที่ เฟซบุ๊ก กองทุน ภูรีพัฒน์ (Pooh-ree Pattana Fund) https://www.facebook.com/Poohreepattana/?ti=as#นิทรรศการ #สีน้ำ #นิทรรศการสีน้ำ #สีสันวันสุข #ศิลปะสีน้ำจากเพื่อนเพื่อเพื่อน #การอบรมวาดภาพสีน้ำ #กองทุนภูรีพัฒน์

#Rcacbkk#Rcac#Rcac84#84Rcac#Ratchadamnoencontemporartartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

17 ก.ค. 65 - 23 ก.ค. 65

ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031