นิทรรศการ “วิจิตราภรณ์ และประณีตศิลป์แห่งโขน”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ

สถาบันไทยคดีศึกษา และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักการสังคีต กรมศิลปากร

ขอเชิญชม

นิทรรศการ “วิจิตราภรณ์ และประณีตศิลป์แห่งโขน”

จัดแสดงระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 27 มีนาคม 2565

ณ ห้องนิทรรศการ 5 ห้องปฏิบัติการ 1 และ 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

(ไม่เสียค่าเข้าชม)

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสงวนและรักษา การแสดงโขนของไทย ซึ่งได้รับการจารึกชื่อเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ขององค์การยูเนสโก โดยได้นำเอาหัวโขน และศิราภรณ์ ตลอดจนเครื่องโขนและเครื่องประดับ ทั้งของโบราณ และที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่มาจัดแสดงร่วมกัน อาทิเช่น ผ้าห่มนางกรองทองของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หัวโขนหนุมานหน้ามุก หัวโขนกุมภกรรณโลหะ ผ้าห่มนางโบราณ เครื่องโขนต้นแบบของอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต (ศิลปินแห่งชาติ) ฉากลับแลทศกัณฐ์ลงสวนของอาจารย์หทัย บุนนาค และผลงานของครูและศิษย์จากวิทยาลัยเพาะช่าง และโรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย เป็นต้น

ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

#วิจิตราภรณ์และประณีตศิลป์แห่งโขน #หัวโขน #ศิราภรณ์ #เครื่องโขนและเครื่องประดับ #เครื่องโขน #สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #กระทรวงวัฒนธรรม

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน
เปิดให้บริการ อังคาร – อาทิตย์
เวลา 10.00 – 19.00 น. (ปิดทําการทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

ติดต่อ – สอบถาม

โทรศัพท์ 0 2224 8030 ต่อ 202, 302, 315 โทรสาร 0 2224 8031
E-mail : [email protected]


ติดตาม #Rcac หอศิลป์ร่วมศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน ช่องทางอื่นๆ ได้ที่ :
Website : www.rcac84.com
Facebook : https://www.facebook.com/rcac84

Instagram : https://www.instagram.com/84rcac

Google Map : RCAC https://goo.gl/maps/epmyyLvbos3RmwBs7

#Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน

25 ก.พ. 65 - 27 มี.ค. 65

ณ ห้องนิทรรศการ 5 ห้องปฏิบัติการ 1 และ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031