นิทรรศการ ศิลปกรรมนานาชาติในวาระ 20 ปี ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย คณาจารย์ ศิลปินต่างชาติ ผู้เชี่ยวชาญ และศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์
#Rcac #ขอเชิญชม 

นิทรรศการ ศิลปกรรมนานาชาติในวาระ 20 ปี ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย คณาจารย์ ศิลปินต่างชาติ ผู้เชี่ยวชาญ และศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดนิทรรศการ วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

พิธีเปิดเวลา 14.00 น.

โดย

รศ.โรจน์ คุณเอนก รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา

อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ อดีตคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

นำชมนิทรรศการ โดย ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

จัดแสดงวันที่ 28 ต.ค. – 13 พ.ย. 2565

เวลา 10.00 – 19.00 น.

ณ ชั้น 2 (ห้องนิทรรศการ 5, ห้องปฏิบัติการ 1 และ 2)

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

(หยุดทุกวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

02-6966249 วรัญญา จงใจรักษ์

https://fineart.tu.ac.th/index.php/th

INTERNATIONALART EXHIBITION : PROJECT”On the Occassion of the 20th Anniversary.of the Faculty of Fine and Applied Arts,Thammasat University”

+

EXHIBITION OPENING 30.10.2022 13:00 PM

International Arts Exhibition ProjectOn the Occasion of the 20th Anniversaryof the Faculty of Fine and Applied Arts,Thammasat University

Exhibition opening 30 Oct 2022, 13.00

Exhibition from 28 Oct – 13 Nov 2022

at Ratchadamnoen Contemporary Art Center, Bangkok


#นิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ #ศิลปกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติดตาม #Rcac หอศิลป์ร่วมศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน

ช่องทางอื่นๆ ได้ที่ :
Website : www.rcac84.com
Facebook : https://www.facebook.com/rcac84

Instagram : https://www.instagram.com/84rcac

RCAC Map : https://goo.gl/maps/epmyyLvbos3RmwBs7

#Rcacbkk#RcacPR#Rcac84#84rcac#Rcac#Ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

28 ต.ค. 65 - 13 พ.ย. 65

ณ ชั้น 2 (ห้องนิทรรศการ 5, ห้องปฏิบัติการ 1 และ 2)

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031