นิทรรศการ “โขน” ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสานไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมี

เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ภายใต้นิทรรศการ “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With love for the Nation”

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์
#Rcac #ขอเชิญชม 

กระทรวงวัฒนธรรม โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

และคณะกรรมการจัดการแสดงโขน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

นิทรรศการ “โขน” ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสานไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมี

เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ภายใต้นิทรรศการ “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With love for the Nation”

เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เวลา 09.00 – 20.00 น.

ณ ห้องนิทรรศการ 5 ห้องปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 และห้องออดิเทอเรียม ชั้น 1

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

นิทรรศการโขนและองค์ประกอบฉาก ชมการแสดงโขน และบันทึกการแสดงสด ตอน จองถนน ศึกมัยราพณ์ พรหมาศ พิเภกสวามิภักดิ์ สืบมรรคา กิจกรรมการสาธิตการปักผ้า และการทำหัวโขน ชมการแสดงโขน และบันทึกการแสดงสด ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 ชมนิทรรศการ ณ ห้องนิทรรศการ 5 ยูแกลลอรี่ และห้องปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

พิธีเปิดนิทรรศ การและกิจกรรม “โขน”ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสาน ไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมีอย่างเป็นทางการในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ภายใต้นิทรรศการ “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With love for the Nation” ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และเครือข่ายศิลปะวัฒนธรรมทุกภาคส่วนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ และกิจกรรม ตลอดจนการสาธิตศาสตร์และศิลป์ต่างๆ เช่น นิทรรศการโขนและองค์ประกอบฉาก การแสดงโขน และบันทึกการแสดงสด ตอน จองถนน ศึกมัยราพณ์ พรหมาศ พิเภกสวามิภักดิ์ และสืบมรรคา พร้อมด้วยกิจกรรมการสาธิตการปักผ้า และการทำหัวโขน ซึ่งเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้อันเป็นมรดกทางภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมฯ อันล้ำค่าแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย


รูปแบบการจัดงาน : กิจกรรม “โขน” ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสานไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมี โดยการจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ด้านหน้าทางเข้าต้อนรับด้วยฉาก หนุมานอมพลับพลา ฉากสำคัญของการแสดงโขน เรื่อง เรื่องรามเกียรติ์ ตอน สะกดทัพ การแสดงโขนในทุกตอนได้รับการตอบรับและชื่นชมเป็นอย่างมาก จากพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงฟื้นฟูและ ทำนุบำรุง “โขน” ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง นิทรรศการประกอบด้วย เรื่องราวกว่าจะเป็นโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และการจัดแสดงทั้งหมด 9 ตอน ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา

ส่วนที่ 2 จำลองห้องโถงให้เสมือนฉากการแสดงโขนบนเวที ตอน ยกรบ เป็นการปะทะทัพ ระหว่างฝ่ายยักษ์และฝ่ายลิง “โขน” ไม่ใช่เพียงการแสดงเท่านั้น แต่คือแหล่งสร้างช่างฝีมือทางศิลปะ ได้แก่ สร้างศิลปิน สร้างช่างฝีมือ ด้านเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ หัวโขน การจัดการบนเวทีการแสดง การพากษ์เจรจา การออกแบบ ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก แสง สี เสียง “โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ” ยังได้สร้างแรงบันดาลใจต่อเด็กและเยาวชน ให้เป็นส่วนสำคัญในการรักษาและสืบสานวัฒนธรรมอันล้ำค่าให้คงอยู่สืบไป

ส่วนที่ 3 สาธิตงานช่าง และงานฝีมือของศิลปะทุกแขนง อาทิ สาธิตการจัดทำเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ งานปัก งานทอ รวมทั้ง สาธิตการจัดทำหัวโขน จัดแสดงงานจิตรกรรมและประติมากรรม

ส่วนที่ 4 การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ในตอนสาคัญ เช่น ตอนนางลอย ตอนหนุมาน รบอังกาศตะไล ตอนทศกัณฐ์ลงสวน ตอนหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา โดยนักแสดงจากโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และเยาวชนที่ได้แรงบัลดาลใจจากโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ที่ผ่านการฝึกหัดจนได้มาเป็นนักแสดงบนเวทีโขน และ ทุกวันจะเปิดให้เข้าขมบันทึกการแสดงโขนตอนต่างๆ ที่ได้จัดแสดงตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา

***ข้อมูลการเดินทางมา ชมนิทรรศการ “โขน” ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสานไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมี โดย ผู้เข้าชมนิทรรศการฯ สามารถนำรถยนต์ส่วนตัว (รถ) มาจอดได้ที่ลานจอดรถกองสลาก (เก่า)

และเดินทางโดยรถ Shuttle Bus ที่ให้บริการรับ-ส่ง ณ จุดจอดรถไปยังนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ตามเส้นทาง ดังนี้

กองสลาก (เก่า) -> แยกคอกวัว -> วัดบวรนิเวศ -> สะพานผ่านฟ้า -> ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ -> ถนนราชดำเนินกลาง -> ถนนราชินี -> ถนนกลางสนามหลวง -> กองสลาก(เก่า)

ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ให้บริการวิ่งตั้งแต่เวลา 8.30 ถึง 20.00 น. วิ่งบริการทุกครึ่งชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ฟรี)

หมายเหตุ เฉพาะวันที่ 1 ส.ค. เริ่มบริการ 12.00 น.

The Exhibition will presied over by

Mr. Chuan Leekpai

President of Parilment

The Exhibition will be lunched

On Saturday 6th August 2022 at 06.00 pm.

At Ratchadamnoen Contemporary Art Center, Ratchadamnoen Klang rd. Bangkok

And will be held between 4 – 30 August 2022

10.00 am. – 7.00 pm. (Closed on Monday)


Ratchadamnoen Contemporary Art center

84 Ratchadamnoen Avenue Bowonniwet Khet Phra Nakhon Bangkok 10200,

Tel:  +66 2 224 8030 # 202, 302, 315

www.rcac84.com


ติดตาม #Rcac หอศิลป์ร่วมศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน

ช่องทางอื่นๆ ได้ที่ :
Website : www.rcac84.com
Facebook : https://www.facebook.com/rcac84

Instagram : https://www.instagram.com/84rcac

RCAC Map : https://goo.gl/maps/epmyyLvbos3RmwBs7

#Rcacbkk#RcacPR#Rcac84#84rcac#Rcac#Ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

1 ส.ค. 65 - 15 ส.ค. 65

ณ ห้องนิทรรศการ 5 ห้องปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 และห้องออดิเทอเรียม ชั้น 1

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031