นิทรรศการ โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2565 (Young Artists Talent 13)

#Rcac #ขอเชิญชม #นิทรรศการ

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ขอเชิญชม

นิทรรศการ โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2565
(Young Artists Talent 13)

ภายใต้หัวข้อ

“ศิลปะขับเคลื่อนสังคมให้ดีขึ้น

RE-ANTHROPOCENE

ยุคมนุษย์สมัย พลิกฟื้น คืนสมดุล”

จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566

ณ ห้องปฏิบัติการ 1 และ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

พบกับ ผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ สร้างสรรค์ผลงานด้วยทักษะและเทคนิคเฉพาะตัว ในรูปแบบประติมากรรม จิตรกรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม ทั้งหมด 38 ผลงาน ขอเชิญมาชมผลงานศิลปะของเหล่าศิลปิน Young Artists Talent 13

#REANTHROPOCENE #ศิลปะขับเคลื่อนสังคมให้ดีขึ้น #ยุคมนุษย์สมัยพลิกฟื้นคืนสมดุล #YoungArtistsTalent13 #ศิลปะร่วมสมัย #ศิลปินรุ่นใหม่


ติดตาม #Rcac หอศิลป์ร่วมศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน

ช่องทางอื่นๆ ได้ที่ :
Website : www.rcac84.com
Facebook : https://www.facebook.com/rcac84

Instagram : https://www.instagram.com/84rcac

RCAC Map : https://goo.gl/maps/epmyyLvbos3RmwBs7

#Rcacbkk#RcacPR#Rcac84#84rcac#Rcac#Ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

2 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 65

ณ ห้องปฏิบัติการ 1 และ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031