Facebook Logo

นิทรรศการ “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” 240th Anniversary of the Foundation of Rattanakosin (มีรายละเอียดและกำหนดการ)

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์
#Rcac #ขอเชิญชม 

เที่ยววัด ไหว้พระ ยลวัง

สัมผัสบรรยากาศพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ

ชมการแสดง แสง สี เสียง ลิ้มรสอาหารไทยต้นตำรับ

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม

และสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด

ใน 9 พื้นที่กิจกรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์

ระหว่างวันที่ 20 – 24 เมษายน 2565

กิจกรรมตามสถานที่ต่างๆ จำนวน 9 โซน

1 โซน ย้อนวันวาน ยลงานวัง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และโรงละครแห่งชาติ

Zone 1: Light and sound and multimedia performances, exhibition, cultural product, cuisine and performances

2 โซน นั่งกินลม ชมมรดกวัฒนธรรม ณ สวนสันติชัยปราการ

Zone 2: Cultural performances, cultural products showcase and local cultural market

3  โซน เรียนรู้ความรุ่งเรืองของแผ่นดิน ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Zone 3: Cultural exhibition

4 โซน เยาวชนสรรค์สร้างงานศิลป์ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

Zone 4: Art and cultural showcase and show from the youth artists, photo exhibitions and ASEAN Communities in Rattanakosin: From Past to Present

5 โซน เที่ยวงานวัด ท่องวิถีชุมชน ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

Zone 5: Local food showcase and cultural performances

6 โซน ชวนย้อนวันวาน ชมมหรสพสมโภช ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

Zone 6: Cultural performances

7 โซน เรืองโรจน์บารมีแห่งพระภูมินทร์ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมัง

Zone 7: Merit making ceremony dedicated to the previous Chakri Kings

8 โซน ปฐมบทแห่งแผ่นดินรัตนโกสินทร์ ณ ศาลหลักเมือง

Zone 8: Sacrificial offering ceremony

9 โซน เที่ยวยล ชมวัง ไหว้พระ ขอพร ณ พระบรมมหาราชวัง

Zone 9: Paying homage to Buddha images and visiting the Grand Palace

กิจกรรมเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ณ พิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหม

ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน และพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

กิจกรรมเสวนาวิชาการ งาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ในสถานที่ต่างๆ

กิจกรรม เล่าเรื่อง เมือง ย่าน เกาะรัตนโกสินทร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กิจกรรม “ไหว้พระเสริมสิริมงคล เยี่ยมยลชมงานใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

สนใจร่วมกิจกรรมหรือสอบถามข้อมูลที่โทร. สายด่วนวัฒนธรรม 1765

อ่านข้อมูลโดยละเอียด และลงทะเบียนเข้าชมทาง website นี้

https://www.m-culture.go.th/th/article_view.php?nid=172386

เฟซบุ๊ก กระทรวงวัฒนธรรม

https://www.facebook.com/ThaiMCulture


พบกับ #Rcac#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ที่โซน 4

กิจกรรมมากมาย ฉายภาพยนตร์ การแสดงศิลปวัฒธรรม การเสวนา นิทรรศการภาพถ่าย ตลาดนัดเยาวชน และกิจกรรมอื่นๆ อีก มากมาย

ห้ามพลาด!.

๔ : โซน เยาวชนสรรค์สร้างงานศิลป์ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

Zone 4 : Art and cultural showcase and show from the youth artists, photo exhibitions and ASEAN Communities in Rattanakosin: From Past to Present

ชม “วิจิตรสมัย” พร้อม 4 ภาพยนตร์ทรงคุณค่าในงานใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

.

วันที่ 20 – 24 เมษายนนี้

กระทรวงวัฒนธรรม โดย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

จัดฉายภาพยนตร์ “วิจิตรสมัย”ภาพยนตร์ความเรียงที่เรียงร้อยภาพของกรุงรัตนโกสินทร์จากยุค 2470 ไล่มาถึงปัจจุบัน โดยใช้ฟุตเตจจากคลิปข่าว และภาพยนตร์หลายเรื่องมาเรียงร้อยต่อกันโดยมุ่งเน้นนำเสนอภาพอันน่าจำและความรุ่งเรืองของเมืองหลวง ผ่านภาพหายากในประวัติศาสตร์ พร้อมกับภาพยนตร์ทรงคุณค่า 4 เรื่อง ได้แก่ สวรรค์มืด (2501) ปักธงไชย (2500) เศรษฐีอนาถา (2500) ห้วงรักเหวลึก (2498) เนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรับชม)

โดยมีกำหนดการจัดฉายดังนี้

.

วันที่ 20 เมษายน

เวลา 10.30 น. วิจิตรสมัย

เวลา 17.00 น. สวรรค์มืด (2501)

.

วันที่ 21 เมษายน

เวลา 10.30 น. วิจิตรสมัย

เวลา 17.00 น. ปักธงไชย (2500)

.

วันที่ 22 เมษายน

เวลา 10.30 น. วิจิตรสมัย

เวลา 17.00 น. เศรษฐีอนาถา (2500)

.

วันที่ 23 เมษายน

เวลา 10.30 น. วิจิตรสมัย

เวลา 17.00 น. ห้วงรักเหวลึก (2498)

.

วันที่ 24 เมษายน

เวลา 10.30 น. วิจิตรสมัย

เวลา 17.00 น. สวรรค์มืด (2501)

หมายเหตุ กำหนดการและเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


กิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ เนื่องในงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”


วันที่ 20 – 24 เมษายน 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

20 เมษายน 2565

หัวข้อการเสวนา “เสภารัตนโกสินทร์”
โดย สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

วิทยากร โดย

1. นายสมชาย ทับพร ผู้ชำนาญการด้านคีตศิลป์ไทย อดีตหัวหน้าแผนกดุริยางค์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร


2.ศาสตราจารย์คณพล จันทน์หอม ผู้เชี่ยวชาญด้านการขับร้องเพลงไทย ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย
นายบุญเตือน ศรีวรพจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ (ภาษาและวรรณกรรม) กรมศิลปากร

21 เมษายน 2565

หัวข้อการเสวนา “Revitalizing Bangkok ฟื้นชีวิตกรุงเทพฯ”

โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสินรินธร (องค์การ มหาชน

วิทยากร โดย

1. ศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. รองศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ สุธีรัตนา ภิรมย์ ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

22 เมษายน 2565

หัวข้อการเสวนา “ศาสตร์พระราชา” นวัตกรรมคู่คุณธรรม สู่การใช้ชีวิตแบบยั่งยืน

โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

วิทยากร โดย

1. รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

2. นายอดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อน เครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม

23 เมษายน 2565

หัวข้อการเสวนา  “เสด็จทำไม? ไกลถึงยุโรป”

โดย สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

วิทยากร โดย

1. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ

2. นายไกรฤกษ์ นานา

ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรศรี โพวาทอง

24 เมษายน 2565

หัวข้อการเสวนา  “240 ปี : สองขา สี่เส้นทาง ศูนย์กลางรัตนโกสินทร์”

โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วิทยากร โดย

1. ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ นายกสมาคมถ่ายภาพ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

2. จุฬวิศว์ ศานติพงศ์ อุปนายกสมาคม ถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมภ์

3. ดร.พีรียา บุญชัยพฤกษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการออกแบบและ วางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ Urban Ally


การแสดงของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

วันที่ 20 – 24 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.

ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

ชื่อชุดการแสดง “เดี่ยวระนาดเอก 4 คน 2 ราง เพลงลาวแพน”

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565

ชื่อชุดการแสดง หุ่นละครเล็ก ชุด “หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา”

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565

ชื่อชุดการแสดง “ระบ า ร า ฟ้อน”

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2565

ชื่อชุดการแสดง “โขน เรื่องรามเกียรติ์ ในตอน อุบายนางอดูลปีศาจ”

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2565

ชื่อชุดการแสดง “หุ่นละครเล็กเรื่องรามเกียรติ์ ตอน หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา”


ติดตาม #Rcac หอศิลป์ร่วมศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน


ช่องทางอื่นๆ ได้ที่ :
Website : www.rcac84.com
Facebook : https://www.facebook.com/rcac84

Instagram : https://www.instagram.com/84rcac

RCAC Map : https://goo.gl/maps/epmyyLvbos3RmwBs7

#Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน

20 เม.ย. 65 - 24 เม.ย. 65

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน และ ใน 9 พื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031